Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. Gimp - speciální úpravy a korekce barev, kolorování a změna odstínu

3. 11. 2009

13. Gimp - speciální úpravy a korekce barev, barevný posun, nahrazení barev, změna odstínu a kolorování

 

   V tomto díle se nebudeme věnovat základním korekcím barev a jasu, ale podíváme se na zvláštní postupy při úpravách a korekcích barev a naučíme se jak obrázku změnit odstín nebo jak obrázek kolorovat.

 

Změna barevného podání

V tomto obecném návodu si ukážeme, jak lze jednoduše změnit barevné podání obrázku. Podle míry použitých změn můžeme ovlivnit jeho barevný posun nebo zcela změnit jeho barevné podání.

1. Změna barevného pásma - z menu Barvy použijeme filtr Vyvážení barev. Volbu Střední tony necháme označenou neboť právě tohle pásmo je v obrázku zastoupeno v nejvyšší míře. Volbu Zachovat světlost bychom měli ponechat označenou.

2. Úprava jednotlivých pásem - pomocí posuvníků dvojic barev budeme pásma upravovat. Změníme-li jedno pásmo, ovlivníme tím i ty zbývající, proto je vhodné upravit také je.

3. Ovlivnění stínů - další možností je označení volby Stíny. Postup je stejný jako v předchozím bodu, ale ovlivníme tím tmavé plochy obrázku.

4. Ovlivnění světel - poslední možností je upravit v obrázku světla. Jak název napovídá, označíme volbu Světla a postupujeme stejným způsobem.

 

Vzájemné nahrazení barev

V tomto návodu si ukážeme, jak lze jednoduše vzájemně nahradit barvy. Tento postup není určen pro korekci barev, tímto způsobem dosáhneme zajímavých barevných výsledků, mnohdy až abstraktních...

cervene-pampelisky.jpg1. Změna odstínu - z menu Barvy použijeme filtr Odstín-Sytost a pomocí posuvníku Odstín ovlivňujeme složení barev v obrázku.

2. Změna jednoho odstínu - pokud označíme volbu u některé z barevných ikon, budeme ovlivňovat právě tuto barvu v nevyšší míře. Zrušení jednoho vybraného odstínu barev dosáhneme kliknutím na tlačítko Hlavní.

3. Změna nasycení - míru nasycení barev ovládáme posuvníkem Sytost.

4. Změna jasu - jas ovlivníme posuvníkem Světlost.

5. Návrat k výchozím barvám - pokud jsme barvy nahradili tak, že obrázek přestává dávat smysl, stiskneme tlačítko Obnovit...

 

Tímto způsobem tedy docílíme rychle a jednoduše abstraktního pojetí, jak ukazuje ilustrační obrázek červených pampelišek.. :-)

 

Přidání vybraného odstínu jedné barvy bez ovlivnění bílé

Obrázku můžeme přidat odstín jedné barvy a to pomocí filtru Obarvit. Tento způsob použijeme v případě, kdy má zůstat bílá barva zachována.

obarvit.jpg1. Změna odstínu - z menu Barvy použijeme filtr Obarvit a pomocí posuvníku Odstín určíme požadovaný barevný odstín.

2. Změna světlosti a sytosti - změnu nasycení barev nebo celkovou světlost nastavíme pomocí stejnojmenných posuvníků.

Při nastavavování světlosti musíme být u posuvníku Světlost trochu opatrní, protože při zadání minimální hodnoty obrázek zcela zčerná a naopak při nastavení této hodnoty na maximum vytvoříme z obrázku pouhou bílou plochu... Tento filtr nabízí v některých případech velmi zajímavé odstíny a lze jej využít také na převod do odstínu sépie.

 

Změna odstínu nebo barvy s ovlivněním bílé (kolorování)

Obrázku můžeme dodat nasycenou barvu nebo odstín jedné barvy  pomocí filtru Kolorování. Tento způsob použijeme v případě, kdy nemá být bílá barva zachována.

kolorovat.jpg1. Změna barvy - z menu Barvy použijeme filtr Kolorovat. Pokud chceme použít nasycenou barvu, klikneme na příslušnou barvu a stiskneme tlačítko Budiž.Pokud klikneme na bílý čtvereček, obrázek naopak odbarvíme. Tuto volbu bych pro převod na černobílou fotografii nedoporučoval, jsou lepší způsoby...

2. Změna vybraným odstínem - klikneme na tlačítko Vlastní barva a novém okně Vlastní barva kolorování příslušnou požadovanou barvu namícháme.Barvu potvrdíme tlačítkem Budiž. Pokud se nám výsledek, zobrazený v náhledu ještě nezamlouvá, můžeme znovu kliknout na tlačítko Vlastní barva a odstín změnit. Závěrečné potvrzení barvy provedeme stisknutím tlačítka Budiž v okně filtru.

 

Změna barevného podání mísením kanálů barev

Tento postup je trochu náročnější na čas a přesnost, ale přináší nejlepší výsledky. Ještě něco - problém bude zřejmě ten, kdo chodil za školu a příliš neovládá mamematiku.. :-)))) Budeme používat filtr Mixer kanálů a pořáááád počítat. Budeme pracovat také se zápornými hodnotami - takže kalkulačku k ruce :-)

mixer-kanalu.png1. Mixujeme červenou - tento filtr nalezneme v menu Barvy / Složky / Mixer kanálů. Ve výchozím nastavení má červený kanál hodnotu 100% a tedy červený kanál budeme ovlivňovat. Ostatní kanály mají v tuto chvíli hodnotu 0%. Pomocí posuvníků nastavujeme hodnoty tak, aby jejich součet zůstal roven znovu právě hodnotě 100. Pokud tedy jeden kanál přidáme o 10, druhý musíme naopak o 10 ubrat (nebo dva o 5).

2. Mixujeme zelenou - v rozevíracím seznamu Výstupní kanál označíme zelený kanál a stejným způsobem ovlivňujeme poměr kanálů tak, aby jejich součet byl roven hodnotě 100.

3. Mixujeme modrou - platí totéž jako u předchozích dvou kanálů...

4. Hotovo - Pokud jsme úpravu úspěšně dokončili, klikneme na tlačítko Budiž. Pokud jsme poměr dodrželi, výsledek bude dobrý, ale každé překročení součtu nad magickou hodnotu 100 znamená zesvětlení a naopak.

 

Změna barev na jedno kliknutí

Tento postup je opravdu oddychový a při troše štěstí nám přinese i zajímavý výsledek... Změna barev probíhá na principu určování šedého bodu, ale časem přijdete na to, že i při systému pokus - omyl existují určité zákonitosti...

1. Kapátko šedé - v menu Barvy / Úrovně nalezneme známý filtr Úrovně. Tentokrát jej ale použijeme poněkud neobvykle. Klikneme na prostřední ikonu kapátka Vyberte šedý bod.

 

kapatko-sedy-bod.png

 

2. Klikneme kamkoliv do obrázku - hotovo!

3. Nelíbí? - klikneme na tlačítko Obnovit a opakujeme předešlý bod  - v obrázku klikneme pouze jinam... :-)))

 

Kolorování - některé hlavní zásady

Technika kolorování přináší zajímavé výsledky v oblasti úpravy fotografie. Ale co se vlastně jedná? V podstatě jde o to, obarvit obrázek (zejména pomocí štětce) tak, aby získal nové barvy. Ty by měly být střídmé, aby divák nebyl barevmou informací rušen, ale naopak se soustředil na obsah snímku. Snadno se nám ale může stát, že sklouzneme do barevného kýče, proto je potřeba dodržovat několik hlavních zásad:

- kolorovat můžeme i barevný obrázek - nejprve jej ale převedeme do odstínů šedé.. :-)

- barev bychom neměli používat příliš mnoho

- barvy by měli být jemné. Pokud už ovládáme práci s vrstvami, vytvoříme si nad obrázkem novou průhlednou vrstvu a kreslíme do ní. Této vrstvě lze pak jednoduše snížit krytí.

- původní obrázek by barvy neměly zcela překrývat, ale měl by být částečně viditelný - to souvisí se sytostí barev

- kolorování portrétu je velmi náročné na správné namíchání barvy pleti. Naštěstí nám zde pomůže funkce GIMPu - Vzor vybarvení (tuto funkci si popíšeme v následujícím návodu)

- s úspěchem můžeme využít teplotu použitých barev a tím změnit celkovou náladu obrázku. Teplejší barvy je vhodné umístit do popředí, studené a méně syté pak použijeme na jeho pozadí

- můžeme vyzkoušet použití barev, které neodpovídají realitě. Pokud nevytvoříme kýč, může vzniknout zajímavý obrázek...

- pomocí barev také můžeme vytvořit ve snímku prostor. Například u snímků krajiny je velmi důležité ubírat modrou barvu směrem k horizontu

Asi hlavní zásada kolorování: zato technika přinese zajímavé výsledky, je-li používána s citem...

 

Kolorování pleťové barvy

Kolorování barvy pleti pomocí štětce je úkol velmi nesnadný. My si ale můžeme pomoci funkcí  GIMPu - Vzor vybarvení. Přestože nám tato funkce velmi usnadní práci, musím upozornit, že tento návod rozhodně není určen pro začátečníky. Princip této funkce spočívá v tom, že určíme z jednoho barevného obrázku rozsah barevného odstínu ve vytvořeném výběru a ten následně použijeme na obrázek kolorovaný.

1. Příprava snímků - připravíme si do nějaké složky portrétní snímek, který chceme kolorovat a druhý (barevný), ze kterého použijeme barvu pleti. Můžeme použít také pouze jeden barevný snímek, jeho kopii převést do odstínů šedi a následně ji kolorovat.

2. Vytvoření výběru - otevřeme si v Gimpu černobílý snímek a vytvoříme v něm velice pečlivě výběr obličeje, respektive pouze těch částí, které obsahují pleť. To znamená, že ve výběru nesmí být oči, rty apod. Jde o to, že tato oblast bude následně pleťovou barvou vyplněna. Vhodný postup je použití Rychlé masky a štětce s měkkou stopou. Na závěr hranice výběru ještě rozostříme proto, aby byl přechod k dalším částem portrétu plynulý.

3. Otevření barevného obrázku - nyní si otevřeme barevný portrétní snímek ale pozor - nesmíme jej otvírat jako vrstvu! Použijeme tedy příkaz Soubor / Otevřít.

4. Vytvoření druhého výběru - v tomto aktivním obrázku vytvoříme také výběr partií pleti, ale zde nemusíme být moc přesní, stačí od ruky použít například nástroj Laso. Důležité je pouze to, aby výběr obsahoval pouze pleť.

5. Z tohoto aktivního okna použijeme příkaz Barvy  / Mapa / Vzor vybarvení. V horní levé části okna je roletka pro Cíl, vpravé části pak Vzor. Vzor by se měl zobrazit, černobílý obrázek musíme v roletce Cíl označit. Je možné, že se cílový obrázek nezobrazil.

6. Získání vzorků barev - klikneme na tlačítko Získat vzorky barev. Pod náhledem Vzor pomocí jezdců určíme požadovaný rozsah barev (barevnou paletu). Rozsah ponecháme co možná nejšiřší.

7. Potvrzení palety barev - pod náhledem Cíl pak získané vzorky barev namapujeme pomocí jezdců do požadované úrovně. Nastavenou paletu barev potvrdíme kliknutím na tlačítko Použít.

8. Kontrola výsledku - výsledek zkontrolujeme nejlépe v jeho otevřeném okně. Pokud je vše v pořádku, zrušíme výběry u obou obrázků a při zvětšení zkontrolujeme hranice kolorované oblasti. Případné nedostatky odstraníme pomocí klonovacího razítka.

Stejným způsobem můžeme postupovat také u ostatních oblastí snímku, pokud chceme použít odstíny z barevného obrázku. Vzorové barvy ale nutně nemusíme používat z obrázku. Pokud chceme kolorovat např. plochu pozadí, můžeme v roletce Vzor vybrat například přechod (ten musí být nejprve označený v levém panelu GIMpu).

 

kolorovani-pleti.png

Je to trochu piplačka, ale trpělivost růže přínáší... :-)

 

Záměna barev pomocí přechodu ve filtru Vzor vybarvení

V tomto návodu si ukážeme, jak lze jednoduše vzájemně zaměnit barvy a to pomocí filtru Vzor vybarvení, kdy využijeme k záměně barev přechody.

1. Otevření filtru - z menu Barvy použijeme příkaz Mapa/Vzor vybarvení. V jeho okně vidíme dva náhledy - pravý je Vzor, levý je pak Cíl.

2. Výběr barvy - klikneme na Barvu popředí, v tomto dialogovém okně namícháme požadovanou barvu a potvrdíme ji tlačítkem Budiž.

3. Výběr způsobu mapování - v okně filtru Vzor vybarvení, v poli Vzor označíme v roletce nabídku Z přechodu (tmavá do světlé nebo Z obráceného přechodu (světlá do tmavé).

4. Určení barevné palety - pomocí jezdců, kteří se nacházejí pod náhledem Vzor určíme barevnou paletu a pod náhledem Cíl ji napamujeme. Hotovo :-)

Tip:

Filtr do této chvíle pracoval pouze s jedním typem přechodu. Nyní můžete vyzkoušet nastavit jiný typ přechodu. V levém panelu klikněte na nástroj Mísení a vyzkoušejte změnit typ přechodu. Po každé změně pozorujte v okně Vzor vybarvení, jak se změnila paleta barev u náhledu Vzor!

 

Úprava barev pomocí funkce Sada filtrů

Obrázku můžeme změnit jeho odstín, sytost nebo jas současně pomocí nástroje Sada filtrů. Ten má tu výhodu, že veškeré změny zobrazuje současně v mnoha náhledech a my si můžeme vybrat tu nejlepší variantu.

1. Spuštění nástroje - z menu Barvy použijeme příkaz Sada filtrů. Otevře se nám nové okno Simulace sady filtrů.

2. Ovládání nástroje - všechny jeho filtry se ovládají jediným společným jezdcem Výraznost v rosahu 0,00 - 1,00.

3. Výběr možných filtrů - nástroj umožňuje vybrat, který filtr požadujeme použít a tedy kolik náhledů bude zobrazeno. Můžeme tedy označit:

- Odstín - obrázek bude zobrazen v šesti variantách odstínu, jezdcem pak určíme míru přidávaného odstínu. Pokud klikneme na jakýkoliv náhled vybraného odstínu, zobrazí se nám v jeho nových šesti variantách...

- Sytost - obrázek bude zobrazen ve dvou variantách sytosti, jezdcem pak určíme míru nasycení. Pokud klikneme na náhled, zobrazí se nám v jeho nových dvou variantách...

- Jas - pracujeme stejně jako u sytosti, samozřejmě ovlivníme jas...

- Všechny sady - v poli Okna můžeme označit všechny sady a ovlivnňovat je společným jezdcem

- Rozšířené - nabízí rozšířené možnosti ovládání filtrů. V novém okně rozšířené ovládání sady filtrů vidíme graf, který připomíná histogram. Pod ním nalezneme čtyři jezdce, kterými měníme tvar křivky - tímto způsobem určíme rozsah, v jakém budou filtry na obrázek působit (hodnoty rozsahu jsou zobrazeny pod grafem).

- Rozsah - v levé části okna můžeme dále určit rozsah ovlivnění obrázku.

Tip:

Vyzkoušejte označit volbu Rozšířené a trochu experimentovat. Můžete dosáhnout zajímavých výsledků! 

sada-filtru.jpg

Okno nástroje Sada filtrů

 

Zjemnění, oživení a zdůraznění barev

V tomto návodu si ukážeme, jak lze jednoduše zjemnit a oživit teplé barvy, které jsou typické pro podzimní snímky. Předpokládám, že máte základně upravené úrovně a můžeme se do toho pustit:

1. Vytvoření kopie - v pravém panelu si vytvoříme kopii vrstvy nebo použijem příkaz Vrstva/Duplikovat vrstvu.

2. Změna režimu  - v roletce Režim označíme volbu Překrytí.

3. Horní aktivní vrstvu trochu rozostříme filtrem - Filtry/Rozostření/Gaussovské rozostření. Označíme: Metoda IIR a Poloměr cca 2-3. Budiž.

4. Nyní v pravém panelu jezdcem Krytí nastavíme míru prolínání. Hodnotu nastavujeme podle oka tak, jak se nám výsledek líbí nejvíc...

5. Vrstvy sloučíme příkazem Vrstva/Sloučit dolů a - hotovo!

Tipy:

Vyzkoušejte prolínat více kopií vrstev, tím efekt ještě zdůrazníte. Používejte ovšem stále režim Překrytí. Barvy můžete na závěr ještě zdůraznit a to například pomocí funkce Vyvážení barev nebo použijte nástroj Úrovně - zkušení uživatelé mohou použít Křivky.

 

zjemneni-barev.jpg

 Oživení a zdůraznění barev

 

Romanticky jemný obrázek

V tomto návodu si ukážeme, jak vytvořit romanticky jemný obrázek. Výsledkem bude téměř černobílý obrázek, zjemněný ve světlech, ale zároveň zůstane zachováno vysoké prokreslení detailů. Pracovat budeme v barevném modelu LAB.

1. Převod do LABu - obrázek převedeme příkazem Barvy/Složky/Dekomponovat. V roletce Barevný model označíme volbu LAB. Obrázek LAB se otevřel v novém okně, ten původní ponecháme také otevřený.

2. Odstranění kanálů - v pravém panelu vidíme, že se obrázek skládá ze tří kanálů - odstraníme kanály A a B a ponecháme pouze L.

3. Sloučení do jednoho stohu - obrázky potřebujeme umístit do společného stohu vrstev. To můžeme provést příkazem Soubor/Otevřít jako vrstvy a označíme původní barevný obrázek. (Druhý způsob je přetažení náhledu vrstvy do okna druhého obrázku).

4. Posunutí vrstev - vrchní aktivní vrstvu přesuneme ve stohu kliknutím na šipku o řádek níž.

5. Změna Režimu - můžeme vyzkoušet jakýkoliv typ Režimu, téměř každý přináší zajímavé výsledky. Ne každý ovšem zachovává detaily, proto si obrázek raděj přibližujeme a kontrolujeme jej zvětšený.

6. Převod do prostoru RGB - nyní převedeme LAB zpět do prostoru RGB. Použijeme příkaz Barvy/Složky/Komponovat. V roletce Barevný model označíme volbu RGB.

7. Sloučení vrstev - vrstvy sloučíme příkazem Vrstva/Sloučit dolů a máme hotovo.

 

romanticky-jemny-obrazek.jpg

 Romanticky zjemněný obrázek (převodem do modelu LAB)

 

 Snížení počtu barev - posterizace

Trochu jsem váhal, zda tento postup patří do této kapitoly , ale nakonec je to speciální úprava. Jen je nutné podotknout, že tímto zásahem, snížením počtu barev, obrázek vlastně degradujeme. Použijeme funci Posterizace, kdy barvy vzniknou kombinací RGB kanálů.

Nástroj Posterizace nalezneme v menu Barvy/Posterizovat. Pomocí jezdce snižujeme počet barev obrázku v rozsahu 2 - 256. Hodnota je vyjádřena vždy počtem odstínů kanálů barev. Takže pokud nastavíme například hodnotu 4, pak výsledný počet barev bude 64 (4x4x4).

  posterizace-po.jpg posterizace-pred.jpg

 

 

 

 

 

Lehké snížení počtu barev (další snížení by obrázek již silně "rozkostičkoval")

 

V následující kapitole se podíváme na něco zábavnějšího - simulace v Gimpu

 

předchozí       obsah      následující

 

zpět na hlavní stranu

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář