Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. Jak v Gimpu vytvořit komiksový obrázek s textovou bublinou, použití nástroje Text

30. 10. 2009

17. Gimp - jak v Gimpu vytvořit komiksový obrázek s textovou bublinou, vložení textu do bubliny, použití nástroje Text

Protože jsem na téma tvorba komiksových obrázků a vkládání textů do bublin obdržel několik různých dotazů, pokusím se o ucelený návod. Na počátku tedy bude Váš snímek z fotoaparátu, a na konci obrázek ve stylu komiksu, který bude opatřený textovým popisem v bublině.

 

 Vytvoření komiksového obrázku z fotografie

1. Vytvoření vhodné fotografie - není až tak důležitým krokem, ale mějme na paměti, že filtr, který budeme v Gimpu používat, pracuje z konturami a kontrastem, respektive ztmavuje nejtmavší části obrazu. Při pořizování fotografie tedy ideálně vytvoříme kontrastnější snímek, kde budou patrné obrysy. Není třeba se tím nijak zvlášť zabývat, jde jen o to, aby fotografie nebyla jednolitá "bledule" .. :-)))

2. Otevření obrázku, ořez, kontrast - obrázek otevřeme a případně ořízneme tak, aby měl správnou kompozici. Podle potřeby můžeme použít funkci automatického kontrastu.

3. Použití filtru Komiks - použijeme příkaz Filtry/Umění /Komiks. V okně Komiks pomocí jezdců ovlivňujeme výsledek následovně:

- Poloměr masky  – jezdcem upravíme velikost oblasti, která bude filtrem ovlivněna. Zvýšení hodnoty nad výchozí volbu způsobí vykreslení silných černých čar. Pokud hodnotu snížíme, kresba bude jemnější a detailnější.

- Procenta černé – jezdcem nastavíme množství přidané barvy. Pokud nastavíme nízké hodnoty, přechod mezi čarami a okolím bude plynulý. Zvýšení hodnoty způsobí vykreslení sytých, ostře ohraničených čar. Přirozeného výsledku dosáhneme nastavením hodnoty přibližně 0,5, ale samozřejmě záleží na zdrojovém obrázku.

4. Potvrzení - nastavení filtru potvrdíme tlačítkem Budiž.

 

Tip:   Před použitím filtru Komiks můžeme zkusit snížit počet barev pomocí funkce Posterizace. Použijeme příkaz Barvy / Posterizovat a pomocí jezdce nastavíme potřebný efekt. Výsledkem bude více abstrakní komiksový obrázek. Pozor! Funkci Posterizace si nepleťte se snižováním počtu barev indexováním (příkaz - Obrázek / Režim / Indexovaná). Režim indexování sice také snižuje počet barev (vhodné pro optimalizaci webových obrázků), ale pro tento účel nelze použít.

Výsledný komiksový obrázek v trochu abstraktním pojetí po použití obou filtrů může vypadat třeba takto:

img_2212-komiks.jpg

Komiksový obrázek, vytvořený pomocí filtrů Posterizace a Komiks

 

 Vytvoření textové bubliny

 Vytvořit textovou bublinu je možné několika způsoby. Můžeme ji nakreslit kreslicím nástrojem přímo od ruky nebo nejprve vytvořit výběr a ten vykreslit a vyplnit barvou. V každém případě si nad otevřeným obrázkem vytvoříme novou průhlednou vrstvu, ve které bublinu vykouzlíme.To nám umožní s bublinou případně hýbat. Pokud si poté uložíme vrstvy jako formát XCF, můžeme kdykoliv textovou bublinu odstranit a zaměnit ji jinou.

Textové bubliny lze vytvářet s ohraničením, tzn. že okraj bubliny bude mít odlišnou barvu než její výplň. Anebo vytvoříme bublinu v jedné barvě, tzn. že bublině vytvoříme výplň stejnou barvou jako je barva okraje. 

1. Vytvoření nové vrstvy - novou vrstvu vytvoříme v pravém panelu, kliknutím na levou ikonu prázdného listu pod náhledem vrstvy. V okně Nová vrstva označíme volbu Průhlednost a volbu potvrdíme.

2. Nakreslení okraje bubliny - pokud chceme vytvořit bublinu ohraničenou okrajem, máme několik možností:

Nakreslení bubliny od ruky

1. Nakreslení obrysu bubliny - pokud máme pevnou ruku, můžeme to zkusit. V levém panelu vybereme nástroj Tužka nebo Štětec (podle požadované tloušťky nebo rozostření čáry). Klikneme na symbol Stopa a vybereme vhodnou stopu štětce. Jezdcem Škála můžeme upravit tloušťku čáry, kliknutím na ikonu Barvu popředí/pozadí můžeme barvy zaměnit a kreslit bílou barvou. Bublina musí mít uzavřený tvar.

2. Bublinu vyplníme barvou - v levém panelu aktivujeme nástroj Plechovka. Protože v tomto případě není vytvořen výběr, označíme volbu Vyplnit podobné barvy. Kliknutím na ikonu Barvy popředí/pozadí můžeme změnit  barvu nebo tak učiníme v nástroji Plechovka. Klikneme do prostoru bubliny a oblast se vyplní. Drobné nedostatky odstraníme nástrojem Štětec.

Nakreslení několika zvětšujících se bublin pomocí výběru

1. Vytvoření elipsovitých výběrů - použijeme nástroj Výběr eliptických oblastí a v jeho okně, v poli Výběr elipsy, označíme Režim: Přidat k aktuálnímu výběru. Tažením myši v obrázku vytvoříme nejmenší elipsovitou bublinu a postupně přidáváme další a větší bubliny. V té poslední bublině bude na závěr vložený text. Polohu jakéhokoliv elipsovitého výběru lze ještě tažením za jeho střed upravit. Tažením za okraje měníme tvar elipsy.

2. Bubliny (výběry) vyplníme barvou - v levém panelu aktivujeme nástroj Plechovka. Protože v tomto případě je vytvořen výběr, označíme volbu Vyplnit celý výběr. Kliknutím na ikonu Barvy popředí/pozadí můžeme změnit  barvu nebo změnit barvu volbu v nástroji Plechovka. Klikneme do oblasti kterékoliv bubliny a vyplní se všechny současně.

3. Výběr zrušíme příkazem Vybrat/Vše a výsledek může vypadat takto:

img_2212-komiks-a-bublinky.jpg

Vložená řada elipsovitých textových bublin

 

 Nakreslení bubliny ve tvaru zaobleného obdélníku

1. Vytvoření výběru obdélníku - použijeme nástroj Výběr obdélníku a v jeho okně, v poli Výběr obdélníku, označíme Režim: Přidat k aktuálnímu výběru. Tažením myši v obrázku vytvoříme výběr obdélníku. Polohu a tvar výběru lze tažením upravit.

2. Zakulacení rohů - použijeme příkaz Vybrat/Zaoblený obdélník a nastavíme zaoblení rohů. V případě ilustračního obrázku byla ponechána hodnota 50. Hodnota neznamená zaoblení v pixelech, ale v poměru stran obdélníka. Volbu potvrdíme.

3. Přidání trojúhelníčku k bublině - v levém okně aktivujeme nástroj Cesty, a v jeho okně označíme volby Návrh a Mnohoúhelník. Klikneme do oblasti obdélníkového výběru k jeho vnitřnímu okraji tam, kde má být jedna strana základny trojúhelníčku. V bodě kliknutí se objevil bod. Nyní klikneme tam, kde má být vrchol trojúhelníčku (kam má bublina mířit). Poté vytvoříme druhý konec základny trojúhelníčku, opět do oblasti obdélníka, k jeho vnitřnímu okraji. Poslední bod umístíme do prvního bodu - máme trojúhelník. Pokud jej potřebujeme upravit, v levém panelu označíme volbu Úpravy a tažením za vytvořené body můžeme změnit tvar. Tímto způsobem lze např. vyrovnat čáry (body od sebe natáhneme).

4. Vytvoření výběru - z vytvořeného návrhu je třeba vytvořit výběr. Stiskneme klávesu SHIFT a současně klikneme v nástroji na tlačítko Výběr z cesty. Výběr trojúhelníčku byl vytvořen a nyní nám "pochodují mravenci" okolo celé bubliny.

5. Vyplnění výběru barvou - v levém panelu aktivujeme nástroj Plechovka. Protože v tomto případě je vytvořen výběr, označíme volbu Vyplnit celý výběr. Kliknutím na ikonu Barvy popředí/pozadí můžeme změnit barvu nebo ji můžeme změnit volbu v nástroji Plechovka. Klikneme do prostoru bubliny a oblast se vyplní.

6. Zrušení výběru - výběr zrušíme příkazem Vybrat/Vše. Výsledek může vypadat jako na ilustračním obrázku. Pod bublinou v pravé části si možná všimnete lehkého rozostření, ale to byl můj omyl - místo příkazu Vybrat/Zaoblený obdélník jsem omylem použil příkaz Vybrat/Zaoblení, tak si na to také dávejte pozor.. :-))))) 

img_2212-komiks-zaobleny-obd.jpg

Textová bublina ve tvaru zaobleného obdélníku

Tip:   Tvar textové bubliny můžete vytvořit v podstatě jakýmkoliv nástrojem pro výběr, například také nástrojem Rychlá maska. Tento výběr poté také vyplníte barvou. Více o práci s výběry naleznete například zde: Kapitola 10. Gimp - nástroje pro výběr

 

Vložení textu do bubliny komiksového obrázku aneb jak v Gimpu používat nástroj Text

V této části návodu se budeme věnovat nástroji Text a postupu, jak do vytvořené bubliny text vložit. Postup bude také trochu obecný - jak v Gimpu pracovat s textovým editorem.

1. Otevření obrázku  - obrázek otevřeme příkazem Soubor/Otevřít  a označíme jej v adresáři.

2. Použití nástroje Text - v levém panelu aktivujeme nástroj Text.

3. Klikneme do připravené textové bubliny a to do místa, kde text bude začínat. Otevře se malé okno Textový editor pro Gimp. Do něj budeme text psát.

4. Vepsání textu do editoru - do okna editoru vepíšeme požadovaný text.

5. Úprava textového pole - text v okně obrázku je ohraničen obdélníčkem. Ten má stejné vlastnosti jako při tvorbě výběru nebo ořezu. Tahem za jeho okraje změníme jeho velikost tak, aby pokrýval plochu bubliny, tahem za střed jej můžeme posunovat.

6. Úprava textu - nyní si můžeme začít hrát s textem. Abychom ale dosáhli správného výsledku, popíšeme si nejprve možnosti nástroje Text:

Funkce nástroje Text:

·        Písmo - kliknutím na tlačítko Písmo můžeme vybírat ze seznamu fontů

·        Velikost - zde můžeme nastavovat velikost použitého fontu

·        Hinting - vylepšuje vykreslování malého písma (ponechme aktivní)

·        Vnutit použití auto-hinteru - pokud by se malé písmo nesprávně vykreslovalo, označíme tuto volbu

·        Vyhlazování - (antiliasing) - vyhladí zubaté hrany písma. Pokud použijeme malou velikost písma, tuto volbu odznačíme

·        Barva - kliknutím na toto tlačítko vybíráme barvu písma. Bude zobrazeno dialogové okno pro výběr barvy

·        Zarovnat - kliknutím na příslušnou ikonu můžeme text zarovnat

Ve spodní části okna se nacházejí tři ikony bez popisek. Kliknutím na příslušnou ikonu můžeme nastavit (shora): odsazení první řádky od okraje, rozestup řádků a rozestup písma.

7. Hrátky s nastavením textu - nejdůležitější nastavení se týká v podstatě jen velikosti písma a typu fontu. Můžeme si to vyzkoušet - písmo zvětšíme tak, aby vyplnilo přesně plochu obdélníčku. Poté změníme font, a text se do plochy například nevejde nebo bude zbytečně malý. Bude třeba znovu změnit jeho velikost.

8. Uložení a úpravy textu - okno editoru zavřeme tlačítkem Zavřít. Pokud text požadujeme znovu upravit, klikneme do oblasti obrázku s textem a editor se znovu otevře. Můžeme si v pravém panelu všimnout, že text se automaticky vytvořil ve své vlastní vrstvě na průhledném pozadí. Textovou vrstvu sloučíme s obrázkem pomocí příkazu Vrstva/Sloučit dolů. 

Komiksový obrázek s textovou bublinou je hotov a může vypadat třeba takto:

img_2212-komiks-zaobleny-obd-text.jpg

Komiksový obrázek s vepsaným textem do bubliny

 

Úpravy textové vrstvy

Aby toho nebylo málo, musíme si říci, že s textovou vrstvou je možné, ještě před sloučením, pracovat jako s běžnou vrstvou. Protože text je umístěn na průhledném pozadí, můžeme textu například přidat stín. Lze jej také duplikovat a spodní vrstvu textu poté zvětšit nebo obarvit. Aby toho stále nebylo málo, textovou vrstvu můžeme deformovat, tzn. naklápět, ohýbat, měnit perspektivu apod.

Na další možnosti jistě přijdete sami. Na následujícím příkladu byly vytvořeny tři textové vrstvy a použity nástroje Rotace a Překlopení. Výsledek pak vypadá takto:

img_2212-komiks-a-bublinky-text.jpg

Komiksový obrázek se třemi textovými vrtvami, upravenými nástroji transformace

 

A znovu stejný obrázek, tentokrát se simulací novinového tisku (Filtry/Zkreslení/Novinový tisk):

img_2212-komiks-a-bublinky-text-noviny.jpg

Komiksový obrázek se simulací nekvalitního novinového tisku

 

A jako poslední příklad si můžeme ukázat úpravu po detekci hran (Filtry/Detekce hran/Neon). Následně byl komiksový obrázek odbarven a invertovány barvy (Barvy/Invertovat). V takovéto podobě si jej můžete vybarvit sami:

img_2212-komiks-zaobleny-obd-text-hrany.jpg

Komiksový obrázek s detekcí hran při obrácení černé a bílé barvy si můžete dobarvit sami...

 

V následujícím díle se podíváme na instalaci a použití zásuvných modulů a skriptů.

 

předchozí    obsah      následující

 

zpět na hlavní stranu

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nic moc

(Martin, 20. 5. 2011 13:33)

Prostě PS cs 2-3 je nejlepší, kam se hrabe gimp tam se dělaj teprve divy

Re: Nic moc

(autor, 20. 5. 2011 17:43)

V PS dělám také a netvrdím, že je Gimp lepší. Tím víc to platí právě pro komiksy. Gimp je free alternativa a tenhle návod je určen právě lidem, kteří rádi pracují s Gimpem a PS si nebudou z jakéhokoliv důvodu kupovat. Díky za názor, autor.