Jdi na obsah Jdi na menu
 


12.Gimp - tutorial úprava oblohy II.,šedý přechodový filtr

4. 11. 2009

 

12.Gimp - tutorial úprava oblohy II. - úprava / výměna / oblohy podruhé pomocí vrstev, jednoduchý návod na úpravu oblohy nástrojem Guma, dodatečné použití -  šedý přechodový filtr a žlutý filtr pomocí Gimpu

 

V dnešním dílu se ještě jednou podíváme na vylepšení oblohy na snímku, tentokrát ale už s funkcemi a nástroji, které známe - vrstvy, rychlá maska, maska výběru, guma...

 

Šedý přechodový filtr

 

Tuhle situaci znají hlavně majitelé kompaktů  jasná obloha nad krajinou - to by byl snímek! Ale pohled na displej fotoaparátu při tomto kontrastním snímku je trochu zoufalý: nelze správně zachytit krajinu s prokreslenými stíny a zároveň vykreslenou světlou oblohu, zkrátka nejde správně exponovat obě plochy naráz... Fotoaparát nakloním výš - obloha je skvělá, ale krajina je ve tmě, sklopím jej níž - krajina o.k. , ale obloha je snad už vypálená...?  Fotografovaná scéna je příliš kontrastní a nižší třída digitálů ji prostě nezvládne...  Zde by pomohlo nasadit na objektiv přechodový filtr, který tím, že je směrem nahoru zatmaven, sníží množství proníkajícího světla v horní části snímku, a kontrast scény se tak vyrovná. Majitelé kompaktů jsou v poněkud obtížnější situaci - není jaksi kam filtr nasadit. K některým kompaktům lze dokoupit konverzní adaptér - je to vlastně taková plastová trubka, která se navlékne a připevní na fotoaparát přes objektiv, a na druhém konci tohoto adaptéru je závit pro filtry. Takto lze pak používat jakékoliv filtry daného průměru, např. polarizační atd... Pro ostatní, kteří tuto možnost nemají, mám zde pomoc poslední, vytvořit si takový přechodový filtr v Gimpu a vylepšit jím oblohu dodatečně, pokud z ní ovšem ještě něco zbylo... Při expozici takto kontrastních ploch mějte na paměti, aby krajina nebyla příliš tmavá, ale byla prokreslená - zesvětlit slité tmavé barvy je pak v editoruje problém, ne-li nemožnost, ztmavit ji můžeme vždycky. Obloha je až druhořadá, její oprava je mnohem jednodužší a není-li to možné, prostě si vyrobíme úplně novou.. :-)))

 

Jak vytvořit dodatečně šedý přechodový filtr v Gimpu

Předně bych chtěl zdůraznit, že tento tutorial nenahrazuje fyzické použití šedého přechodového filtru, ale pouze se snaží opravit chybnou expozici snímku. Tento návod umí opravit  světlou oblohu, musí z ní ale něco na snímku být - nesmí být úplně vypálená.

 

Obrázek máme předpokládám ořezaný podle požadované kompozice, takže můžeme začít:

 

Obrazek

1. Upravit krajinu - otevřeme si tedy obrázek  a funkcí Úrovně (menu Barvy / Úrovně) nebo funkcí Křivky (menu Barvy / Křivky) upravíme na snímku pouze krajinu, tzn. zajímá nás jen spodní část snímku. To co se při tom děje s oblohou je v tuhle chvíli jedno... Krajinu upravujeme do její konečné podoby, už se k ní vracet nebudem, takže - pečlivě. V tomto kroku nepoužívat žádné automatické funkce, protože ty berou v úvahu rozložení jasů v celém snímku, tedy i s oblohou, která nás nyní nezajímá. Používejte tedy pouze nástroje pro ruční korekci.

 

Obrazek 2. Duplikovat vrstvu - v  pravém panelu Gimpu klikneme na označený symbol pro vytváření kopií vrsvty. Vytvoříme tím další stejnou vrstvu.

Tento krok lze učinit i z menu obrázku - Vrstva / Duplikovat vrstvu.

Pozn. Pokud jsme si omylem zavřeli toto pravé okno Gimpu, otevřeme jej znovu z menu obrázku - Dialogy / Vytvořit nový dok / Vrstvy , kanály a cesty

 

 

 

3. Upravit oblohu - v této nově vytvořené aktivní vrstvě budeme upravovat nyní pouze horní část snímku, oblohu a to stejnými nástroji jako v bodě jedna. Protože obloha je příliš světlá, bude našim úkolem ji tedy hlavně po celé ploše přiměřeně ztmavit. Efekt přechodového filtru přijde později.V tomto kroku nás tedy naopak nezajímá, co se děje dole s krajinou.

 

Obrazek 4. Výběr oblohy - pro vymaskování obrázku můžeme použít buď masku vrstvy ( přidat masku vrstvy - bílá ) a na té pak pracovat nebo Rychlou masku. My použijeme nástroj Rychlá maska pro jednodužší pochopení a práci. Aktivace Rychlé masky - v levém spodním rohu klikneme na čtvereček  masky a obrázek se nám potáhne naši známou červenou ochranou folií.

 

 

Obrazek 5. Vytvoření přechodu - kliknutím aktivujeme nástroj Mísení (vyplňování barevným přechodem). Pokud jsme pracovali do teď s nějakou barvou a zůstala nám tedy nastavená jako barva Popředí viz obr., musíme nástroj Mísení obnovit do výchozích hodnot - kliknutím na žlutou šipku v pravém dolním rohu okna nástroje. V tomto okně nastavení změníme nyní pouze tyto hodnoty:

u volby Přechod - zaškrtneme - Obrátit

zaškrtneme - Adaptivní převzorkovování - další nastavení můžeme nechat tak jak je

 

 

Obrazek Kurzorem myši nyní najedeme co nejtěsněji k hornímu okraji obrázku. Pozor ať nezasáhnem rámeček - vytáhli bychom si místo funkce Mísení vodorovné vodítko a v Gimpu tím automaticky přepneme nástroje na Škálování! Myš táhneme za současného držení levého tlačítka směrem dolů až k horizontu.Tah provádíme pokud možno kolmo - pomoci si můžeme ještě současným držením tlačítka CTRL pro omezení úhlu, čára pak bude absolutně kolmá. Ve spodním okénku obrázku se nám ukazují hodnoty délky tažení - při stisknutém CTRL tedy můžeme mít docela ,,křivé oko" a stejně se určitě vejdem do vodorovné hodnoty 0 ... :-))) . Po uvolnění tlačítka myši se nám směrem od shora dolů folie postupně zprůhlednila, tzn že zakrývá s postupným přecházením spodní krajinu. Pokud se tah nepovedl - byl krátký / dlouhý, vrátíme se zpátky v menu Upravit / Zpět Mísení a zkusíme jinou délku tahu.

Horizont také nemusí být ideálně jak na tomto obr, ale může být různě člěnitý - v tom případě lze masku doladit jejím gumováním. Zapneme nástroj Guma - vybereme si štětec s nějakou měkkou stopou, např. typ Circle Fuzzy a nebo můj velice oblíbený Galaxy Big. Krytí snížíme podle potřeby - bude to zřejmě něco kolem 20% a každou nepravidelnost, která vyčnívá z horizontu dogumujeme. A nebo naopak - to co je třeba schovat, přikryjeme maskou - doplníme ji tak, že vzájemně přehodíme barvu Popředí a Pozadí - bílý čtvereček tedy bude navrchu. Je-li nastavená bílá - masku doplňujeme, je-li to černá - gumujeme....

 

Obrazek 6. Převod na výběr - provedeme velice jednoduše, v levém spodním rohu klikneme znovu na čtvereček  masky, folie zmizí a v obrázku je vytvořen výběr oblohy...

 

 

Obrazek 7. Přidání masky - nyní přidáme této vrstvě masku výběru - v pravém panelu Gimpu klikneme pravým tlačítkem myši na náhled aktivní vrstvy a vybereme volbu - Přidat masku vrstvy. Vybereme si možnost - Výběr a potvrdíme tl. Budiž. Vedle náhledu vrstvy se nám nyní objevil ještě náhled této vytvořené masky.

 

 

 

 

 

8. Na této vrstvě už tedy můžeme zrušit  výběr obrázku. Menu - Vybrat / Nic

9. V pravém panelu Gimpu klikneme na jednotlivá Oka vrstev a kontrolujeme, zda je výsledek v pořádku. Ve většině případů bude stačit nechat Režim nastavený na Normální, ale někdy používám i např. Ztmavení, můžete zkusit i jiné...

10. Nezbývá, než vrstvy sloučit - menu obrázku - Vrstva / Sloučit dolů

11. Ještě musíme zaktivnit celý obrázek, zvolíme tedy Vybrat / Vše

12. Dílo je hotovo, pokud nemáme další úmysly - odstranění šumu, doostření, atd.. můžeme jej uložit  - menu obrázku - Soubor / uložit jako...

 

 

Žlutý filtr na zvýraznění mraků

Podobně jako v předchozím návodu lze na obrázek dodatečně použít žlutý filtr, který se používá při expozici snímku na zvýraznění mraků.

Postup úpravy obrázku bude prakticky stejný až do bodu 7. Pokračovat budeme tímto bodem:

 

9. Vytvořit novou vrstvu - v pravém panelu V,K,C klikneme v levém spodním rohu na symbol listu - Vytvořit novou vrstvu - v dialogovém okně vybereme volbu:  Bílá.

10. Kolorování - tuto vrstvu musíme obarvit na žluto, jako by to byl filtr. To uděláme z nabídky Barvy / Kolorovat (ve starších verzích Gimpu Filtry/Barvy/Kolorovat) a kliknutím označíme žlutý čtvereček (ve čtverečku Vlastní barva pak lze nastavit vlastní žlutou barvu) a potvrdíme tl. Budiž. Celá vrstva je nyní vyplněna žlutou barvou.

11. Přesun filtru - tuto vrstvu (žlutý filtr) pak přesuneme úplně nahoru - klikáním na zelenou šipku umístěnou vedle symbolu pro novou vrstvu.

12. Nastavení filtru - jeho intenzita je příliš a proto snížíme hodnotu Krytí na cca 20% a Režim změníme na Překrytí nebo Ztmavení - Režim i Krytí nutno zkoušet ...

Pokračujeme dále bodem 8. podle předchozího postupu jen u bodu 10. pro sloučení vrstev by bylo lépe volit možnost - Obrázek / Sloučit viditelné vrstvy.

 

 

Jednoduché vylepšení oblohy pomocí nástroje Guma

Tento postup je opravdu velmi jednoduchý a rychlý, v principu podobný předchozím, ale není potřeba žádných masek krytí, jenom gumu...

 

Obrazek1. Duplikovat vrstvu - Otevřeme si obrázek a vytvoříme jeho kopii - v  pravém panelu Gimpu klikneme na označený symbol pro vytváření kopií vrsvty. Vytvoříme tím další stejnou vrstvu.

Tento krok lze učinit i z menu obrázku - Vrstva / Duplikovat vrstvu.

Pozn. Pokud jsme si omylem zavřeli toto pravé okno Gimpu, otevřeme jej znovu z menu obrázku - Dialogy / Vytvořit nový dok / Vrstvy , kanály a cesty

 

 

 

 

Obrazek 2. Upravit oblohu - v této aktivní vrstvě budeme upravovat nyní pouze horní část snímku, oblohu. Protože obloha je příliš světlá, bude našim úkolem ji tedy hlavně po celé ploše přiměřeně ztmavit. To co se při tom děje s krajinou dole, je v tuhle chvíli jedno... Oblohu upravujeme do její konečné podoby, už se k ní vracet nebudem, takže - pečlivě. V tomto kroku nepoužívat žádné automatické funkce, protože ty berou v úvahu rozložení jasů v celém snímku, tedy i s krajinou, která nás nyní nezajímá. Používejte tedy pouze nástroje pro ruční korekci.

 

3. Změna aktivnosti - u horní vrstvy, na které jsme právě pracovali, vypneme v okně V,K,C její Oko a klikneme o řádek níž, abychom aktivovali spodní vrstvu.

4. Upravit krajinu -  funkcí Úrovně (menu Barvy / Úrovně) nebo funkcí Křivky (menu Barvy /Křivky) upravíme na snímku pouze krajinu, tzn. zajímá nás jen spodní část snímku. To co se při tom děje s oblohou je v tuhle chvíli jedno... Krajinu upravujeme do její konečné podoby, už se k ní vracet nebudem, takže - také pečlivě. V tomto kroku nepoužívat žádné automatické funkce, protože ty berou v úvahu rozložení jasů v celém snímku, tedy i s oblohou, která nás nyní nezajímá. Používejte tedy pouze nástroje pro ruční korekci. a to stejnými nástroji jako v bodě dva.

5. Změna aktivnosti - aktivujeme znovu horní vrstvu, a zpátky zapneme její Oko.

6. Gumování - jak již správně tušíte, teď půjde jen o to, progumovat se částí vrchní vrstvy tak, aby se ukázala vrstva pod ní. Jinými slovy - ve spodní vrstvě máme schovanou hezkou oblohu, nyní se díváme na horní aktivní vrstvu s původní ošklivou oblohou, takže se jí pojďme zbavit. ObrazekV levém panelu nástrojů aktivujeme nástroj Guma a stejně jako u jiných nástrojů ,které používají štětec, si z tohoto okna nějaký štětec s měkkou stopou vybereme. Vhodný je např. typ Circle Fuzzy (19) nebo Galaxy Big. Volbu Škála, neboli velikost stopy,  bych doporučoval co největší, klidně na maximum (záleží na také rozlišení snímku) a vodorovnými tahy vymazávat po linkách, směrem od shora dolů, postupně oblohu - směrem k horizontu snižovat hodnotu Krytí pro plynulejší přechod. ObrazekHorizont nebude jistě ideální - mohou z něj vyčuhovat stromy, budovy atd. Proto je vhodné si v těchto částech práce obrázek zvětšit - výsledek bude mnohem přesnější. Podle tvaru, obrysu horizontu tedy měníme tvary stopy štětce a krytí. Pokud se něco nepovede, můžeme se vždy vrátit o krok zpět v menu - Upravit / Zpět Guma. Tip: potřebujeme-li vygumovat rovnou čáru jak podle pravítka, držíme klávesu SHIFT , a z posledního místa gumování  jedeme myší do cíle úseku - je vidět natažená úsečka - a poté stiskneme L .myš - celý úsek se krásně rovně vygumuje  totéž platí pro kreslení štětcem).

Jistě vás to už také napadlo - tímto způsobem můžeme projasňovat / zmavovat vybrané části snímku, záleží jen na našem záměru, tedy podle toho bude vrchní vrstva ta tmavší nebo světlejší. Jen bych chtěl upozornit na to, že pokud budete vzájemně přehazovat pořadí vrstev,  spodní vrstva Pozadí nemusí obsahovat průhlednost! V tom případě klikněte na spodní vrstvu pravým tl. myši a vyberte volbu - Přidat alfa kanál - to jest právě hodnota průhlednosti.

7. Vrstvy sloučit - menu obrázku - Vrstva / Sloučit dolů

8. Dílo je hotovo, pokud nemáme další úmysly - odstranění šumu, doostření, atd.. můžeme jej uložit  - menu obrázku - Soubor / uložit jako...

 

Jednoduché zvýraznění modré oblohy

Tento postup je také velmi jednoduchý, pomocí nástroje Vyvážení barev zdůrazníme modrou barvu oblohy.

1. Vytvořit výběr oblohy - můžeme použít nástroj Výběr dle barvy nebo Přibližný výběr. Ti zkušenější jistě použijí kombinaci nástrojů Laso, Rychlá maska a Guma...

2. Úprava barev - ve vzniklém výběru barvy upravíme nástrojem Vyvážení barev. Nalezneme jej v menu Barvy. Označíme volbu Světla a Zachovat světla. Posuvníkem Žlutá - Modrá nastavíme hodnotu přibližně 70 a potvrdíme tlačítkem Budiž. 

snizeni-jasu.png3. Úprava světlých tonů - nyní snížíme jas světlých tonů. Použijeme nástroj Křivky (menu Barvy / Křivky). Klikneme na křivku zhruba v horní třetině, čímž vytvoříme bod a ten posuneme podle potřeby směrem vpravo.

 

 

 

 

4. Obrázek by by měl být nyní v pořádku a tak nástroj potvrdíme tlačítkem Budiž.

 

Jednoduchá úprava nevýrazného obrázku s modrým oparem

Tento postup také patří mezi velmi jednoduché úpravy, kdy kdy je obrázek celkově nevýrazný, chybí mu barvy, ale naopak obsahuje nežádoucí modrý opar. Netýká se tedy úpravy pouze oblohy, ale když už si hrajeme s modrou barvou... V tomto případě ji naopak potlačíme a pokusíme se jí posunout někam ke žluté.

zvyseni-kontrastu.png1. Zvýšení kontrastu - protože je obrázek nevýrazný, zvýšíme mu kontrast a to pomocí nástroje Křivky. Tentokrát posuneme křivku v jeho spodní části také směrem doprava a poté klikneme na tlačítko Budiž.

 

 

 

 

 

2. Zvýšení sytosti - pokud je to zapotřebí, můžeme zvýšit sytost nástrojem Odstín-sytost. Posuvníkem Sytost budeme opatrně hodnotu zvyšovat a tuto volbu potvrdíme tlačítkem Budiž.

3. Potlačení modré barvy - nyní potlačíme modrou barvu tím, že ji posuneme k odstínům žluté. Použijeme nástroj Vyvážení barev z menu Barvy. Označíme volbu Střední tony a Zachovat světla. Posuvníkem Žlutá - Modrá nastavíme hodnotu podle potřeby směrem ke žluté a potvrdíme tlačítkem Budiž.

 

V následujícím díle se trochu podíváme na speciální úpravy barev a kolorování


předchozí       obsah      následující

 

zpět na hlavní stranu

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář