Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. Gimp - transformace vrstev a výběrů,rotace,plovoucí vrstva,škálování,přesun

5. 11. 2009

 

11. Transformace vrstev a výběrů, přesun, rotace, transformace, náklon, perspektiva, překlopení, škálování, plovoucí vrstva, zkrátka jak výběr správně usadit ...

 

V minulém díle jsme se naučili, jak vytvořit výběr,  v tomto dílu se naučíme s ním hýbat, přesounout ho nebo pootočit , tak aby si sednul přesně tam, kam potřebujeme. Povíme si také o tom, co je to plovoucí vrstva a co s ní.

Veškeré nástroje, které k tomu budeme potřebovat, nalezneme v menu obrázku Nástroje /Nástroje transformace nebo v levém panelu nástrojů. Popíšeme si tedy jednotlivé:

 

Nástroje transformace

ObrazekPřesun (M) - slouží k přesunu vrstev, výběrů a dalších objektů. Použití tohoto nástroje je jednoduché - klikneme kamkoliv do vrstvy obrázku a za stálého držení L myši táhneme vrstvou v požadovaném směru a délce. Je-li ve vrstvě vytvořen výběr, vrstvu přesuneme i s tímto výběrem. Potřebujeme-li přesunout pouze výběr, je potřeba změnit tuto volbu ve spodní části okna. Stejná situace platí i u vytvořené cesty. Pokud nemáme cestu vytvořenou, ale přesto jsme přepnuli na volbu přesun cesty - u kurzoru myši se objeví zákazový symbol.

 

 

 

ObrazekVodítka - vytvářet a přesouvat lze i tzv. vodítka. Jsou to pomocné čáry, které nám pomáhají při přesném umisťování výběrů nebo např. při srovnávání horizontu či svislic. Vodítka můžeme vytvořit vodorovná nebo svislá. Vodítko vytvoříme jednoduše tak, že klikneme vedle vrstvy kamkoli do levé stupnice, a za stálého držení L myši směrem vpravo, vytáhneme do vrstvy vodítko - svislou modrou čáru. Vodorovné vodítko vytahujeme stejně, ale z horní stupnice směrem dolů. Vodítek můžeme takto vytvořit libovolné množství a umisťovat je velice přesně podle stupnice. Vodítka lze jakkoliv přesouvat - po přiblížení kurzoru myši zčervená a je připraveno k přesunu. Ve spodní části okna nástroje Přesun ale musí být označena volba Vyberte vrstvunebo vodítko . Vodítka mají jednu fantastickou vlastnost - pokud vytvoříte např. výběr obdélníku nebo kruhu, tento výběr se kouzelně k vodítkům přitáhne, jakoby je přilepil magnet. Stačí si tedy čtyřmi vodítky předem připravit pro takový výběr čtverec, a výběr se k vodítkům krásně nalepí. Z vodítek lze také např. vytvořit přesně uprostřed vrstvy kříž - pomůže nám stupnice - a na tento střed kříže umístit kruhový výběr. Máme pak jistotu, že kruh bude opravdu přesně na středu - nedovedu si představit jiný způsob... Odstranění vodítka je stejně jednoduché - prostě jej přetáhneme pryč z obrázku.

ObrazekNastavení nástroje Přesun

Přesun - určuje typ přesouvaného objektu - vrstva, výběr, cesta

Přepínač nástrojů - volba Vyberte vrstvu nebo vodítko - umožňuje přesunout vrstvu, vytvořit a přesunout vodítko. Volba Přesunout aktivní vrstvu - umožňuje přesunout vrstvu, vytvořit vodítko, ale ne jeho přesun - vodítka jsou ukotvena. Přepínač nástrojů lze také ovládat klávesou SHIFT

 

 

 Zarovnání (Q) -Obrazek slouží k zarovnání nebo uspořádání vrstev nebo jiných objektů. Tento nástroj je poměrně nový, ve starších verzích Gimpu jej nenajdete. Nástroj umí zarovnávat vrstvy, např. na střed, levý / pravý okraj atd. Zarovnává relativně k tomu, co jsme si vybrali v roletce v spodní části okna nástroje, tzn. vůči čemu se má zarovnat. To znamená, že se nemusí zarovnávat jen o kraji obrázku, ale např. vrstvy vůči sobě. Tlačítka jsou po zapnutí nástroje zašedlá, zaktivují se teprve po kliknutí do okna obrázku. Poté pracujeme ve spodní části okna tohoto nástroje.

 

 

Obrazek

 Relativně k - v této roletce určujeme, k čemu se má zarovnat

Tlačítka Zarovnat - těchto 6 tlačítek určuje, co se má zarovnat. Popis funkcí jednotlivých tlačítek se objeví po najetí kurzorem myši.

Tlačítka Rozmístit - popis funkcí spodních šesti jednotlivých tlačítek se objeví po najetí kurzorem myši.

Posun - nastavená hodnota určuje, o kolik se objekt posune oproti zvolené funkci tlačítkem. Je určen pro jemné ruční doladění a lze nastavit v kladných i záporných hodnotách - posun v obou směrech.

 

 

 

ObrazekRotace (SHIFT+R) - slouží k rotaci ( otáčení ) vrstvy, výběru nebo cesty. Používá se např. pro srovnání horizontu, ale i k jakémukoliv natočení vrstvy či našeho výběru. Nástroj aktivujeme kliknutím do aktivní vrsvty / výběru, kde se poté objeví kolečko - střed, kolem nějž bude rotace probíhat. Vyskočí také nové dialogové okno pro ovládání. Tahem za posuvník vpravo / vlevo otáčíme vrstvou, přičemž nám okno vypisuje aktuální úhel - klikáním na tlačítka úhlu budeme rotovat mnohem jemněji. Změnou hodnot Střed X aY pak posunujeme střed rotace v požadovaném směru.Potvrzení rotace se provede tl. Rotovat. Nástroj nabizí další možnosti nastavení ve spodní části okna:

 

Obrazek Transformace - určuje typ rotovaného objektu - vrstva, výběr, cesta

Směr - Normálně (vpřed) - úhel rotace odpovídá oknu Rotovat

           - Korektivně (vzad) - okno rotace zůstává ve stejné pozici, ale vlastní obrázek je v něm rotován opačně

Interpolace - nastavuje poměr mezi rychlostí a kvalitou rotace

Oříznutí - oříznout  (výchozí ) pouze ořeže dle rámečku.  * Na výsledek - vrstva se ořízne podle původní velikosti okna.  * S poměrem - zachová poměr stran.

15 stupňů (CTRL) - při této volbě bude rotace probíhat po úhlech 15º

Náhled - roletka nabízí možnost pomocného vyobrazení. Při volbě Mřížka se zaktivní další roletka, ve které je možnost nastavení, jak má být mřížka hustá - volba Počet řádek a Prostormezi řádky pomocné mřížky.

 

 

ObrazekŠkálování (SHIFt+T) - slouží ke škálování vrstvy, výběru nebo cesty. Používá se k přesunu, zvětšování / zmenšování vybraného objetku, např. výběru. Ativuje se kliknutím do aktivní části vrstvy nebo výběru, kde se poté objeví středové kolečko a po obvodu pomocné úchyty, kterými měníme tvar dle potřeby. Objeví se také dialogové okno, kde je zobrazena nová, aktuální velikost. Potřebujeme-li zachovat poměr stran, kliknutím na řetěz (vpravo od hodnot) jej spojíme a uzamkneme tak poměr šířka / výška. To lze i z nastavení nástroje. Práci ukončíme kliknutím na tl. Škálovat. Při práci s tímto nástrojem se setkáte s pojmem Plovoucí vrstva. Co to je a jak s ní pracovat si povíme na konci článku. Nástroj nabizí další možnosti nastavení ve spodní části okna:

 

ObrazekNastavení nástroje Škálování je v podstatě shodné s výše popsaným nástrojem Transformace. Navíc je pouze:

Ponechat poměr stran (CTRL) - zachovává poměr stran škálovaného objektu

Uzamknout svislou / vodorovnou stranu nebo poměr stran lze také současným držením tlačítka SHIFT, CTRL nebo současně oběma najednou. Je ale pravděpodobné, že se vám při tom podaří zárověň odkliknout obrázek a tím ho potvrdit předčasně... Od toho tu je ale volba Upravit / Zpět v menu obrázku.

 

 

 

ObrazekNaklonění (SHIFt+S) - slouží k naklonění vrstvy, výběru nebo cesty. Jak název napovídá, používá se k naklonění vybraného objektu. Výsledným tvarem je pak - nazvěme to kosodélník. Ativuje se kliknutím do aktivní části vrstvy nebo výběru, kde se pak také přetahováním myší obrázek tvaruje anebo pomocí dialogového okna, které se objeví. Změnou hodnot X a Y pak v požadovaném směru obrázek nakláníme. Hodnoty lze zadávat v kladných i záporných hodnotách. Práci ukončíme kliknutím na tl. Naklonit. Nástroj nabizí další možnosti nastavení ve spodní části okna:

 

ObrazekNastavení nástroje Naklonění je v podstatě shodné s výše popsaným nástrojem Transformace. Chybí pouze volba Ponechat poměr stran.

 

 

 

 

 

 

 

ObrazekPerspektiva (SHIFt+P) - slouží ke změně perspektivy vrstvy, výběru nebo cesty. Používá se hlavně k opravě - srovnání - kácejících se linií (špatná kolinearita), tzn. např. u budovy, kterou jsme fotografovali zespodu a příliš se nahoře zužuje nebo prostě k tvarování např. vrstvy. Ativuje se kliknutím do aktivní části vrstvy nebo výběru a v něm se v požadovaných směrech tažením myší za rohy pomocné mřížky působí. Zároveň se objeví dialogové okno, ve kterém se v poli Transormační matrix zobrazují hodnoty. V tomto okně můžeme výsledek pouze potvrdit kliknutím na Transformace nebo obnovit.perspektiva.jpg

 

V praxi budeme postupovat tak, že v levém panelu aktivujeme nástroj Perspektiva a v poli Směr označíme volbu Korektivně. V roletce Náhled označíme volbu Mřížka. Klikneme do obrázku a tažením za rohy mřížky ji tvarujeme tak, aby se její linie kryly s liniemi v obrázku. Pokud potřebujeme mřížku posunout, přetáhneme ji za její střed.

Linie v obrázku lze také srovnat nástrojem Naklonění. V tomto případě ale dochází k jeho deformaci smykem.

 

ObrazekNastavení nástroje Perspektiva je zcela shodné s výše popsaným nástrojem Naklonění, eventuelně Transformace - chybí pouze volba Ponechat poměr stran.

 

 

 

 

 

 

ObrazekPřeklopení (SHIFt+F) - slouží k překlopení vrstvy, výběru nebo cesty a to vodorovně nebo svisle. Je to jednoduchý nástroj, který se používá k zrcadlovému překlopení obrazu. Nemá žádné dialogové okno, kliknutím do aktivní části obrázku či vrstvy se překlopí ve směru šipek u kurzoru. Směr překlopení se nastavuje ve spodní části okna nástroje nebo podržením klávesy CTRL.

 

 

 

ObrazekNastavení nástroje - Ovlivnit - zvolíme možnost: Vrstva, Výběr, Cesta

Typ převrácení - Vodorovně / Svisle - změní se i kl. CTRL

 

 

A to byl poslední nástroj pro transformaci. Ale v titulku byla ještě řeč o plovoucím výběru...

 

Plovoucí výběr 

Pokud nástrojem Škála jakkoliv upravíme výběr, vznikne tzv. Plovoucí výběr a objeví se v okně V,K,C jako vrstva. Nejlépe bude, když si to předvedeme na příkladu.

Otevřete si nějaký obrázek, kde máte vytvořený výběr. Můžete si jej pro tento pokus narychlo vytvořit třeba nástrojem Laso. Nyní vrstvu zduplikujte, protože na vrstvě Pozadí to fungovat nebude (nebo jí přidejte alfa kanál - pr. myš do náhledu vrstvy - Přidat alfa kanál). Nyní klikněte na nástroj Škála a posléze do vytvořeného výběru. Uchopením za středové kolečko přetáhněte výběr někam stranou - a hle - v okně V,K,C se objevila další vrstva - Plovoucí výběr. S tímto výběrem můžete normálně pracovat, zkuste jej třeba obarvit ( Barvy / Obarvit ). Až potud se chová jako vrstva, ale zkuste ji sloučit , duplikovat - nelze. Co teď? Můžeme ji na vrstvu převést - kliknutím na symbol čistého listu Nová vrstva - vytvoří se nám opravdová vrstva, na níž bude náš výběr a zbytek bude tvořit průhlednost anebo, pokud je výběr správně usazen na svém místě, můžeme Plovoucí výběr ukotvit - a to symbolem kotvy, která se nachází vpravo od tl. Nová vrstva. Vlastně to bylo jediné zbývající aktivní tlačítko v té řádce - kromě koše na smazání.

 

A tím jsem, myslím, vyčerpal všechny možnosti, které se týkají tohoto tématu, takže směle do práce s výběry a můžeme se posunout dál:

 

V příštím díle už si ukážeme na praktickém příkladu, jak jednoduše opravit oblohu pomocí nástrojů, které známe - vrstvy, výběry, přechod, guma, rychlá maska...

 

Odkaz na stránku s podobnou tematikou je:  zde

A v tomto odkazu naleznete tutoriál na téma Složená scéna, což je práce s ořezem vrstev, přesunech, atd... Můžete se pokusit - odkaz je:  zde
  

Předchozí        Obsah          Následující

 

Zpět na hlavní stranu

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Gimp

(Daniela, 3. 2. 2017 17:39)

Moc děkuji za tento seriál. S Gimpem pracuji již léta, koupila jsem si i knihu, pomocí které jsem se naučila základy. áš návod je však podrobnější a doufám, že se konečně naučím lépe pracovat s vrstvami a maskou.

Re: Gimp

(administrátor, 14. 2. 2017 14:43)

Dobrý den Danielo,
jsem moc rád, že jsem Vám mohl být v něčem nápomocen. Pokud máte na mysli knihu jiného autora, samozřejmě, že nemůže být tak dobrá a jsou v ní akorát tak ty základy, ale pokud myslíte tu moji, je to jinak :-)))) Ne vážně, na vysvětlenou: Vězte, že se musí dodržet vydavatelem zadané délky tipů u témat, délky kapitol i celkový počet stran - prostě se musí informace nalít do "formiček" dané velikosti, což samozřejmě přináší určité problémy. Na webu lze problematiku a téma popsat tak, aby bylo vše jasné, bez omezení rozsahu...
Děkuji za reakci a při zkoumání nových možností práce s maskou přeji mnoho úspěchů!
V.