Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. Gimp - nástroje pro výběr,maska výběru,rychlá maska,oddělení objektu

6. 11. 2009

 

10. Gimp - nástroje pro výběr, tvorba výběrů, plovoucí výběr, maska vrstvy, rychlá maska, oddělení objektu popředí od pozadí, rozostření pozadí, barevné oddělení hlavního objektu od pozadí, vykreslení cesty, přesun výběru

 

 K čemu jsou vlastně výběry dobré?

 

Vytvořením výběru vytvoříme oblast, na kterou budeme jakoukoliv dále aplikovanou funkcí působit. Všechno za hranicí tohoto výběru zůstane nedotknuto.

Vytvořením výběru prakticky rozdělíme obrázek na dvě plochy - aktivní a pasivní. S aktivní částí pak můžeme dále pracovat - měnit její tvar, barvy, vlastnosti. Výběr můžeme vymazat, vyplnit barvou či vzorkem, můžeme jej použít do jiného obrázku. Můžeme jej zvětšit, zmenšit, rozostřit jeho okraje, ale můžeme také použít pouze jeho obvod. Vytvořený výběr poznáme tak, že jeho obvod tvoří zmínění pochodující mravenci.

Výběr můžeme obrátit - oblast, ktará byla aktivní bude neaktivní a naopak. Provedeme to příkazem Vybrat/Invertovat.

Výběr zrušíme příkazem Vybrat/Vše (bude aktivní celý obrázek) nebo Vybrat/Nic.

Jeho zvětšení a zmenšení provedeme příkazem Výběr/Zvětšit nebo Výběr/Zmenšit.

Jeho obvod použijeme příkaz Vybrat/Obvod.

No a nakonec o grafice bude řeč někdy na konci, ale aby byl výčet kompletní - pokud použijeme příkaz Upravit/Vykreslit Výběr, otevře se nové okno Vykreslení výběru a v něm pak určíme, jakým nástrojem, barvou atd. budeme výběr vykreslovat. Můžeme tak jednoduše nakreslit tužkou obvod - vlastně čehokoliv... :-)

Výběry oblastí jsou celkem běžná činnost a po jejich zvládnutí se stanou rutinní záležitostí. Praktické použití je velmi široké - oddělení vybraného objektu z fotografie pro jeho zdůraznění, ať už barvou nebo rozostřením pozadí, fotomontáže - vložení části obrázku do jiného, aplikace efektů  a funkcí do vybrané části obrázku, celková výměna pozadí, např.  oblohy na snímku atd..... Záleží jen na naší potřebě a fantazii..

V tomto díle si tedy ukážeme, jak vytvořit různými způsoby z fotografií výběry a hlavně jak je vytvořit správně tak, aby byl výsledek ve finále k nepoznání...

Plovoucí výběr:

Plovoucí výběr je malinko odlišný a vznikne např. za situace, kdy obrázek upravujeme nástrojem Škála. Na rozdíl od běžného výběru se plovoucí výběr objeví v pravém panelu jako nová vrstva. můžeme s ním pracovat jeko s běžným výběrem, ale ne každá funkce bude dostupná. Plovoucí výběr nelze zrušit běžným příkazem Vybrat/Vše, ale musíme jej po ukončení jeho úprav ukotvit. ukotvit-vyber.jpg To uděláme tak, že v pravém panelu klikneme na ikonu kotvy Ukotvit plovoucí vrstvu.

 

Jaké máme možnosti?

Gimp nabízí v této oblasti mnoho nástrojů a možností - jde jen o to, vybrat si pro konkrétní úkol ten pravý způsob. Nástroje, které k tvorbě výběrů budeme potřebovat, nalezneme v menu obrázku Nástroje / Nástroje pro výběr nebo v levém panelu v nástrojích.

 

Nástroje výběru:

ObrazekVýběr obdélníku (R)  - tento nástroj je určen k výběrům obdélníkových nebo přesně čtvercových oblastí. Vlastní výběr se provádí kliknutím kamkoliv do obrázku a současným tažením myší při držení L tl.myši. Po uvolnění myši se v obrázku objeví obdelník - budoucí výběr. vyber-obdelniku.jpg Najetím myši k jeho vnitřnímu okraji se zobrazuje nabídka k uchopení části obdélníku, k jeho změně rozměrů. V rozích jej celkově zvětšujeme / zmenšujeme, tahem za stěny měníme poměr stran. Uchopením a tahem za jeho plochu uvnitř jej celý přesouváme. Totéž lze udělat i ze spodní části okna, viz dále. Pokud potřebujeme přesný čtverec, držíme SHIFT až do uvolnění myši. Pokud chceme, aby se výběr vytvářel od středu, po celou dobu držíme CTRL. Ve spodní části okna nalezneme nastavení a ovládání nástroje:

Režim - nalezneme u něj čtyři růžové symboly, které napovídají o svém významu. Po najetí myší nad každý symbol se dočteme jejich význam. Zleva:

Nahradit aktuální výběr - výchozí,vytvoří jeden výběr.

Přidat k aktuálnímu výběru - můžeme vytvořit více výběrů najednou.

Ubrat z aktuálního výběru - máme vytvořený výběr. Nyní vytvoříme druhý výběr tak, aby se částečně s tím prvním překrýval.Touto překrývající částí první výběr vlastně ,,vykousneme."

Průnik s aktuálním výběrem - obdoba předchozího, ale obráceně - aktuální výběr tvoří pouze překrývající se části.

Ze symbolů tedy vyplývá, že ona růžová část je aktuální, jinými slovy aktivní část výběru, na níž budeme působit.

Vyhlazování - hranice výběru je hladší

Prolnout okraje - zaškrtnutím této volby můžeme posuvníkem nastavit, do jaké vzdálenosti od hranice výběru bude ještě ostrá. Čím vyšší hodnota, tím vyšší průhlednost okrajů.

Zaoblené rohy - zaškrtnutím této volby nastavíme na posuvníku poloměr rohů obdélníku - 0 = ostrý roh, vyšší hodnota znamená zakulacenější rohy.

Rozšiřovat ze středu - výběr se bude rozšiřovat od bodu kliknutí všemi směry ven.

Pevné - měníme pouze velikost výběru, poměr stran je určen dle nastavení v roletce:

Poměr stran - uzamyká šířku, výšku, velikost výběru, podle nastavené volby v roletce.

Poloha - ukazuje aktuální polohu výběru v obrázku vzhledem k jeho rozlišení ( výchozí v px ). Změnou těchto hodnot posouváme výběr v obrázku mnohem přesněji. Hodnoty 0 znamenají umístění přesně v rohu, záporné hodnoty znamenají, že výběr je už vně, mimo hranice obrázku.

Velikost - ukazuje aktuální velikost výběru ( výchozí v px ). Změnou těchto hodnot určujeme rozměry stran výběru v obrázku mnohem přesněji.

Zvýraznění - okolí výběru ztmavne pro vizuelně lepší odlišení výběru

Roletka vodítek - podle nastavené volby z roletky se ve výběru zobrazují vodítka. Výtečná je volba Vystředit čáry, kdy vodítka neustále ukazují přesný střed výběru - to je velmi výhodné např. potřebujeme-li u kruhových výběrů přesně nalézt a dodržet střed.

Zmenšit sloučené - při zmenšování výběru zahrnuje všechny viditelné vrstvy

Spodní ikony - jako u ostatních nástrojů - uložení a vyvolání předvoleb, výchozí nastavení....

 Pro dokončení ( potvrzení ) výběru do něj pouze kamkoliv klikneme.

 

ObrazekVýběr eliptických oblastí (E) - tento nástroj je určen k výběrům eliptických nebo přesně kruhových oblastí.

Ovládání a nastavení je prakticky totožné s výše uvedeným nástrojem pro výběr obdélníku.

 

 

 

 

 

 

 

ObrazekVolný výběr Laso (F) - tento nástroj je určen pro volný výběr od ruky. Používá se hlavně k hrubému obtažení objektu a dále se výběr upřesňuje dalšími nástroji, především funkcí Rychlá maska viz popis níže.Výběr se tvoří držením L myši, a jejím tažením v požadovaném tvaru, kdy se vracíme zpět k počátečnímu bodu. Není třeba se do něj zbytečně přesně trefovat, kdykoliv po uvolnění tl. myši se křivka výběru sama uzavře a to nejbližší cestou.

Nastavení nástroje není mnoho a je totožné s předchozími nástroji viz výše - Obdélníkový výběr.

 

 

 

 

 

 

ObrazekPřibližný výběr, výběr spojitých oblastí (U) Kouzelná hůlka - možná jej znáte také pod názvem Magická hůlka. Pracuje na principu barevné podobnosti pixelů. Kliknete do nějaké oblasti obrázku, a nástroj v něm vytvoří plochu, která zahrnuje barevně nejpodobnější pixely (spojité oblasti). Tento nástroj pracuje přesněji v oblastech, které jsou ohraničeny nějakou ostřejší hranou, jinak se může oblast výběru široce rozlít po obrázku. Pro přesnější práci můžeme nástroji napovědět, jak má hledat, a to pomocí nastavení:

Režim, vyhlazování a Prolnout Okraje - viz výše Obdélníkový výběr

Zvolit průhledné oblasti - není-li volba zaškrtnutá, tyto oblasti nehledá

Sloučený vzorek - po zaškrtnutí této volby bude nástroj vyhodnocovat barvy VŠECH vrstev, nikoliv jen té naší aktivní

Práh - nastavuje prahovou hodnotu pro odlišnost barev. Při zvyšování této hodnoty se bude celá oblast výběru zvětšovat a naopak.

Vybrat podle - podle volby z nabídky roletky určujeme, co má nástroj při hledání podobnosti preferovat: Složený - výchozí nastavení - bere v úvahu všechny aspekty, v ostatních volbách upřesňuje hledání podle zadaného parametru.

ObrazekVýběr dle barvy (SHIFT+O) - vyhledává oblasti s podobnou nebo stejnou barvou, ale na rozdíl od Kouzelné hůlky vybere i nespojité oblasti.

Nastavení tohoto nástroje je s Kouzelnou hůlkou totožné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ObrazekVýběr nůžkami (I) také Inteligentní nůžky  - vybírá tvary, pomocí inteligentního hledání hran. Prncip této funkce spočívá v tom, že se vytvářená křivka sama snaží odhadnout výběr a to tím, že hledá nějaké ostré hrany nebo přechody. Dal by se jí např. vytvořit výběr okna..). Na rozdíl od Lasa pouze klikáme myší v požadovaném směru a tím vytváříme body. vyber-nuzkami.jpg Tyto body se ihned samy spojují a vytvářejí nalepením na nejbližší hranu křivku výběru. Postupně se musíme doklikat zpátky na začátek křivky - kliknutím na první bod ( změní se symbol u kurzoru myši ), tím tuto křivku uzavřeme. V této fázi lze ještě křivku upravit - za jednotlivé body můžeme jakkoliv tahat, posouvat je jako korálky po provázku a dokonce přidávat další. Je logické, že čím více bodů vytvoříme, tím přesnější bude tvar. Pozor ale na to, abychom při posouvání body nekliknuli omylem, ještě před dokončením práce, doprostřed výběru - tím se totiž vytvořený výběr potvrzuje a výběr je hotový... Přes nespornou snahu tohoto nástroje bývají výsledky spíše hrubé a hranici výběru je třeba dokončit např. funkcí Rychlá maska.

 

 

ObrazekVýběr popředí - tuto funkci jsem ještě nepoužil ( ve starších verzích Gimpu nebyla ) a tak se k ní někdy vrátím po prostudování jejího chování v budoucnu. Uvidíme, co je to za pomocníka, a nebo se bez ní nadále obejdu...

 

 

 

 

 

 

ObrazekNástroj cesty (B) Bezierovy křivky - zřejmě nejpropracovanější nástroj, který se tvůrcům Gimpu povedl, ale i tak si nejsem jist, že je také nejpoužívanější. Také on pracuje na principu inteligentního hledání hran. Před začátkem práce musíme mít ve spodní části okna (výchozí ) volbu:

vyber-bezierovy-krivky.jpgNávrh. Na první pohled vypadá velmi podobně jako Inteligentní nůžky - klikáním myší po obvodu výběru vytváříme body, které se automaticky propojují křivkou.  Poslední bod umístíme poblíž prvního. Uzavření výběru provedeme držením stisknuté klávesy CTRL a kliknutím do prvního vytvořeného bodu ( pokud si nejste jisti, který to je - kurzor se změní při držené klávse CTRL na spojené kruhy ). Výběr lze nyní ještě dále upravovat - za jednotlivé body můžeme jakkoliv tahat, posouvat je jako korálky po provázku jako u Nůžek. Chceme-li nějaký bod ještě přidat, je potřeba podržet ještě CTRL. Opět platí, že čím více bodů vytvoříme, tím přesnější bude výběr. Rozdíl je v tom, že jakmile na nějaký bod klikneme, vyskočí vedle něj další dva pomocné body (u kurzoru se objeví čtvereček), kterými můžeme dále křivku upravovat, a to její část mezi dvěma nejbližšími body na křivce. Křivku lze také tvarovat přímo, bez bodů, a to přetažení myší - pokud při tom budeme držet stisknutou klávesu SHIFT ,budeme ji tvarovat proporcionálně. Vytvořit můžeme i několik výběrů najednou. Ukončení / potvrzení výběru provedeme kliknutím na Výběr z cesty ve spodní části okna nástroje. V tomto okně chybí nabídka Režim ( ty růžové kostičky) , jsou nahrazeny  podržením kombinace kláves:

Při potvrzování Výběr z cesty + držet: SHIFT - Sjednocení ( nahradit aktuální výběr )

Při potvrzování Výběr z cesty + držet: CTRL - Rozdíl ( ubrat s aktuálního výběru )

Při potvrzování Výběr z cesty + držet: SHIFT + CTRL - Průnik ( průnik s aktuálním výběrem )

Nastavení nástroje ve spodní části okna:

Návrh - volbu označíme před započetím tvorby výběru (výchozí)

Úpravy - změna ve výběru - tuto volbu označíme v případě, že jsme již sice návrh výběru odsouhlasili, ale chceme jej ještě upravit. Po úpravě znovu potvrdíme tl. Výběr z cesty

Přesun - tato volba umožňuje přesunout hranice výběru, nebo i několika současně, na jiné místo ve stejném tvaru a rozmístění. Stačí výběr přetáhnout myší - při více výběrech pojedou všechny s ním. Tím jsme ale posunuli hranice výběru, ne jeho obsah! Na závěr je třeba proto opět potvrzení tl. Výběr z cesty.

Mnohoúhelník - při této volbě bude mít výběr podobu mnohoúhelníku - všechny spojnice mezi vytvořenými body budou rovné čáry, vytvoření oblouku je možné  vytvořením pomocných bodů (se symbolem čtverečku)

Výběr z cesty - potvrzení návrhu výběru

Vykreslit cestu - hranici výběru tvoří naši známí -pochodující mravenci. Po stisknutí této volby se tato hranice vykreslí čárou nebo nějakým nástrojem na kreslení. Jak bude tato čára vypadat definujeme v novém okně, které se otevře:

 

Vykreslit cestu:

V této volbě vykreslujeme přímo do obrázku, na rozdíl od funkcí vykreslování v  pravém panelu V,K,C , v záložce Cesty. Vykreslujeme pouze obvod výběru

Obrazek

 Vykreslit úsečku

Šířka čáry - hranici výběru vykreslí čárou, jejíchž šířku zde nastavíme

Jednolitá barva - vykresluje souvislou čáru barvou, která je nastavena v barvě Popředí - výchozí je černá (černý čtvereček v levém panelu). Pokud chceme vykreslit čáru jinou barvou, klikneme nejprve na barvu Popředí a v novém okně barev nastavíme požadovanou barvu.

Vzorek - vykreslení vzorkem

Styl čáry - vybereme, jak bude čára ukončena / spojena v napojeních

Limit ostrosti - určuje, do jaké míry bude proveden převod ostrého spojení čar v kosé při napojování

Vzorek čárkování - kliknutím do obdélníčku přerušíme čáru a následným posunováním tlačítky vpravo / vlevo měníme styl přerušované čáry - náhled čáry je vidět ve spodnějším obdélníku.

Přednastavení čárkování - vlastní - zobrazuje naši vlastní nastavenou čáru. Pro ostatní přednastavené styly čar vybereme z nabídky v roletce

Vyhlazování - hranice čáry je hladší

 

Vykreslit pomocí kreslicího nástroje

tato volba nevykresluje obvod výběru, jako předešlé, ale jeho obsah

- z roletky vybereme kreslicí nástroj, kterým bude výběr vykreslen. Vybraný nástroj je třeba nejprve nastavit - u štětce to bude např. jeho stopa, barva, krytí.. atd

Vykreslit - potvrzení funkce

Obnovit - nastaví výchozí nastavení

 

Přesun výběru

Vytvořený výběr můžeme samozřejmě také přesunout. Uděláme to tak, že v levém panelu klikneme na nástroj Přesun a v okně tohoto nástroje klikneme v Poli přesun na tlačítko Výběr (to je ikona růžového čtverečku). Nyní klikneme kamkoli do oblasti výběru a jednoduše jej myší přetáhneme.

 

Rychlá maska ( SHIFT+Q) Qmask

Již výše zmiňovaná Rychlá maska je nejjednodušší a nejlepší nástroj pro přesnou realizaci výběru. Já ji používám v kombinaci s nástrojem Laso jako rychlou a efektivní volbu, ostatní nástroje, kromě vykreslení, prakticky nepoužívám...

ObrazekZapíná se nenápadným malým čtverečkem, který je umístěn v levém spodním rohu otevřeného okna obrázku (nebo z menu Vybrat / Přepnout Rychlou masku). Po kliknutí  tento čtvereček zčervená a obrázek - vrstva - se potáhne červenou, poloprůhlednou folií. Tato folie nyní kryje celou plochu obrázku proti aplikovaným nástrojům a funkcím. Výběr vytvoříme zcela jednoduše - použitím nástroje Štětec. Pozor! Zkontrolujte si, zda je barva popředí / pozadí  - černobílá - pokud tam z předchozí práce zbyla nějaká barva, nastavte výchozí hodnoty (žlutý symbol v pravém dolním rohu nástroje Štětec) .

ObrazekPoté klikneme na malou šipku viz obr. a barvy se vzájemně přehodí. Totiž v tomto případě nástroje Štětec - bílá barva maže, černá barva navrací. Je možné použít i nástroj Guma, ale tam je potřeba Popředí / pozadí ponechat ve výchozích hodnotách. U nástroje Guma to funguje  obráceně - černá barva maže, bílá barva navrací. U nástroje si vybereme vhodnou, nejčastěji měkkou stopu - dobré jsou stopy řady Circle Fuzzy. Zvolíme Velikost stopy (Škála) a podle potřeby i Krytí. A můžeme začít malovat, vlastně gumovat.. :-)) Potřebujete oddělit např. postavu od pozadí? Jednoduše vygumujte folii z postavy. Pro přesnější práci si obrázek zvětšíme - rozbalením roletky v obrázku vlevo dole - procenta udávají zvětšení. Míra velikosti zvětšení záleží na účelu, ale také na rozlišení snímku, není problém gumovat s přesností na jednotlivé pixely... V této velice detailní práci pak používáme např. hranatou stopu. Obecně - během práce měníme tvar stopy podle potřeby, a pokud se nám něco nepodaří, hlavně tím, že přetáhneme, nevadí - přehodíme Popředí / Pozadí a dokryjeme to zpátky. Čím větší bude stopa, tím méně bude ostrý přechod. U barev Popředí / Pozadí můžeme můžeme pracovat se stupnicí šedé a tím měnit stupeň krytí. Jestliže platí, že černá / bílá jsou absolutní hodnoty krytí / nekrytí, pak všechny odstíny šedi, které jsou mezi nimi, vyjadřují míru krytí. Na část obrázku, na kterou jsme kreslili středně šedou (přesný střed mezi černou a bílou ), bude míra krytí také 50%. Jednodušší je ale snížit krytí, uvádím to jen pro pochopení principu - stupnice šedé  - od bílé k černé - ovlivňuje krytí masky a po vypnutí masky také ve stejném poměru kryje působení filtrů / dalších aplikovaných funkcí.

Rychlou masku můžeme také upravit pomocí přechodu nástroje Mísení. Můžeme tak vytvořit plynulý přechod krytí od průhlednosti do plného krytí.

 

Rozostření hranice výběru

Pokud bychom kreslili štětcem s nějakou tvrdou stopou, výběr by byl ostře ohraničený a náš zásah by byl patrný. Další možností, jak přechod zjemnit, je rozostřit jeho hranici. Toto rozostření se pak projeví i ve výběru - jeho okraje budou plynule ovlivněny  průhledností při následném překrývání vrstev. Pro rozostření hranice výběru použijeme Filtry / Rozostření /Gaussovské rozostření - metoda IIR - Poloměr můžem ponechat 5/5 nebo zvyšovat podle potřeby - záleží také na rozlišení snímku.Obrazek V dialogovém okně nástroje nevidíme obrázek, ale pouze naši zapnutou Rychloumasku , na kterou působíme. Na obrázku je znázorněn na podkladu skutečný obrázek, do něhož jsem dělal postupně čmárance - každý další měl změněnou hodnotu Krytí gumování Rychlé masky. Z náhledu dialogového okna je pak jasně patrné, jak již bylo výše uvedeno, jak spolu souvisí krytí a stupeň šedé v barvě Popředí / Pozadí - černá ukazuje na absolutní krytí masky, bílá je naopak 100% odstraněná část masky. Pokud bychom chtěli obrázek např. obarvit, bude jasné, která část bude pokryta 100%, která vůbec, a která část bude obarvena jen s částečným efektem. V okně rozostření klikneme na Budiž a jdeme dál:

 

Převod Rychlé masky na výběr

Není nic jednodužšího - jak jsme masku zapnuli, tak ji zase vypneme. Hotovo :-) V obrázku nám pěkně pochodují mravenci - výběr je hotov.

Výběr je možné nyní uložit do kanálu volbou  z okna obrázku - Vybrat / Uložit do kanálu. Poté se nám výběr objevil v okně V,K,C - v záložce Kanály, kde se automaticky přepnula záložka. Po kliknutí na tento kanál pravým tlačítkem myši se nám zobrazí další nabídka pro práci a editaci. Výběr je možné také uložit do cesty, volbou Vybrat / Uložit do cesty. Objeví se pak v záložce Cesty a nabízí nám odtud další možnosti, třeba - vykreslit cestu. Jak už víme, odtud nebudeme vykreslovat přímo do obrázku, a změna se tak nestane ve vrstvě nevratnou, ale to už známe.. :-) 

Výběr je možné také uložit do masky vrstvy, to je mnohem běžnější činnost.

 

Maska vrstvy

Ke každé vrstvě lze přiřadit také svoji vlastní masku. V principu má stejný význam jako Rychlá maska - chrání obrázek před vlivem působení funkcí a nástrojů. Maska svoji vrstvu chrání na stejném principu rozsahu barev bílá až černá, jak bylo výše popsáno. Platí u ní, že černá barva = plně průhledná a naopak bílá = plně neprůhledná, tedy bílá 100% chrání a kryje vrstvu. Maska se přidává vrstvě kliknutím pravého tlačítka myši na náhled vrstvy v pravém okně V,K,C nebo z menu Vrstva / Maska / Přidat masku vrstvy.

ObrazekOtevře se nové okno - Přidat masku vrstvy

Pokud by byla nabídka neaktivní ( zašedivělá ), což se může stát u vrstvy Pozadí, znamená to, že vrstvě chybí průhlednost - Alfa kanál. Nejprve ho tedy přidáme - klikneme pravým tl. myši do náhledua vybereme - Přidat alfa kanál. Okno Přidat masku k vrstvě už je tedy funkční a nabízí možnosti, jaký typ masky chceme vytvořit:

Bílá (úplné krytí) - vrstva je viditelná - maska nemá žádný vliv

Černá (úplná průhlednost) - vrstvu není vidět

Alfa kanál vrstvy - maska zkopíruje obsah alfa kanálu vrstvy

Výběr - maska zkopíruje výběr, který je již na vrstvě vytvořen

Kopie vrstvy v odstínech šedi - maska bude kopií vrstvy, ale převedená do odstínů šedi.

Invertovat masku - vytvoří masku podle označené volby, ale invertovaně

Přidat - potvrzení volby a vytvoření masky - maska se objeví vedle náhledu obrázku vrstvy.

 

ObrazekV našem případě máme výběr již vytvořený, takže v okně Přidat masku vrstvy vybereme nabídku Výběr (viz obr.) a potvrdíme kliknutím na tlačítko Přidat. V okně vašeho obrázku se objevil vámi vytvořený výběr, oddělený od okolí! :-) Nyní s ním můžete pracovat dál dle libosti. V řádce vrstvy se objevila také  maska - černá barva znamená, že tato plocha obrázku není vidět. Bílá ploška na masce pak ukazuje námi vytvořený výběr - je plně viditelný. Odstíny šedi pak ukazují o částečném krytí - tyto části obrázku budou chráněny také jen částečně. Všimněte si také bílého rámečku kolem masky, tzn. aktivnost masky  - Gimp jí logicky určil jako aktivní - předpokládá, že když jsme ji vytvořili, budeme s ní chtít také pracovat... Kliknutím na masku nebo náhled vrstvy se nám přesouvá bílý rámeček - tím měníme jejich aktivnost a přepínáme mezi požadovanou prácí na vrstvě nebo na masce.

 

Pokud nyní klikneme pravým tlačítkem na náhled masky, zobrazí se další možnosti:

- Upravit masku vrstvy - výchozí volba, proto jsme masku vlastně vytvořili...:-)))

- Zobrazit masku vrstvy - v prostředním okně se místo obrázku zobrazí maska. Barva rámečku kolem náhledu masky v pravém panelu se změní s bílé na zelenou

- Zakázat masku vrstvy - působení masky vrstvy můžeme tímto způsobem dočasně zakázat. Barva rámečku kolem náhledu masky v pravém panelu se změnila na červenou.

Opětovným kliknutím na označenou nabídku stav vrátíme.

- Použít masku vrstvy - pokud je práce masce hotová, označíme tuto nabídu. Vliv masky bude aplikován na obrázek a maska bude odstraněna

- Maska do výběru - upravenou masku můžete převést na výběr

- Alfa do výběru - výběr můžete nahradit alfa kanálem vrstvy

- Odstranit masku vrstvy - masku vrstvy lze samozřejmě smazat kliknutím na tuto nabídku

 

Obecně - chceme-li v masce kreslit - pozor, aby kolem ní byl rámeček. Kreslit v ní můžeme jen v odstínech šedé - černá ji vytváří - maskuje ( chrání) obrázek, bílá ji naopak zprůhledňuje.

Na masku vrstvy můžeme z úspěchem aplikovat přechody nástroje Mísení, stejně jako u nástroje Rychlá maska. Vytvoříme tak plynulé krytí obrázku "ztracena".

Tip Můžete si to vyzkoušet - otevřete si jakýkoliv obrázek, přidejte mu masku vrstvy (volba bude - Bílá (úplné krytí), a nástrojem Štětec zkuste malovat černou barvou a poté na stejné místo bílou. Nekreslíte do obrázku, ale jen jej překrýváte... Pak můžete zkusit na obrázek aplikovat funkci, která vás napadne - uvidíte, že zakryté části se to ani nedotklo. : -)

 

Ale dál...

Další práce s výběrem z okna obrázku - V menu Vybrat je tato nabídka (sledujte při tom mravence) :

Vše - vybere celý obrázek - pracovat budete na celé ploše

Nic - zruší výběr - celá plocha je neaktivní

Invertovat - obrátit výběr -pokud máme vytvořený nějaký výběr (ten je samozřejmě aktivní), po této volbě se to obrátí - aktivní bude všechno kolem, jen ne výběr

Zaoblení - v novém okně určíme, o kolik pixelů se má rozostřit okraj výběru - podobné tomu, jak jsme rozostřovali rychlou masku

Zaostřit - bez možnosti nastavení - nepoužívám

Zmenšit / Zvětšit - v novém okně určíme, o kolik pixelů se má výběr zmenšit / zvětšit

Obvod - používá se pro vytvoření mezikruží - v novém okně určíme, o kolik pixelů se má zvětšit druhý okraj výběru

Deformovat - ? fakt ani nevím, že to tam je - doplním...

Zaoblený obdélník - vytvoření obdélníku se zaoblenými rohy - v novém okně určíme míru zaoblení v percentuálním poměru. Volba Konkávní otočí zaoblení rohů opačně - směrem dovnitř

 

Takže, mám-li se držet našeho příkladu s oblohou a jejím oddělením od krajiny, nejjednodušší postup by byl:

1. Použít nástroj Laso a přejet s ním po horizontu dle obr.

2. Zapnout Rychlou masku a hranice výběru stopu štětce upřesnit, hranice výběru případně rozostřit

3. Vypnout Rychlou masku

4. Máme vytvořený výběr oblohy - pouze ona je aktivní - opravit oblohu podle předešlých popisů s nástroji.

5. Invertovat výběr - v menu Vybrat / Invertovat - výběr se otočí, tzn. aktivní bude nyní pouze krajina pod oblohou - opravit (úrovně) krajinu.

6. Výběr zrušit  - v menu Vybrat / Vše a celkově snímek případně upravit a uložit.

 

Rozostření pozadí

Smyslem rozostření pozadí je zdůraznit hlavní objekt na snímku - to výborně dokáží zrcadlovky a koneckonců kvůli tomu si je (kromě důvodu získání kvalitních snímků) také pořizujeme... Pomocí tohoto návodu se pokusíme opravit to, co se nám nepovedlo při zachycení snímku nebo kompakt prostě nezvládl.

Pracovat s Rychlou maskou a štětci již snad zvládáme, takže, postup by byl:

Popředí-pozadí.jpg1. Nastavíme barvu popředí jako bílou (to jsou ty černé a bílé čtverečky v levém panelu - musíme kliknout na malou šipku, která leží poblíž).

Rychlá-maska.jpg2. Zapneme nástroj Rychlá maska kliknutím na malý červený čtvereček v levém spodním rohu nebo příkazem Vybrat/Přepnout Rychlou masku.

3. V levém panelu kliknutím aktivujeme nástroj Štětec, v okně tohoto nástroje klikneme na ikonu Stopa a vybereme nějakou měkkou stopu štěce z řady Circle Fuzzy. Velikost stopy volíme s ohledem na rozlišení obrázku a také na plochu, kterou budeme maskovat. Stopu štětce (velikost) samozřejmě můžeme měnit změnou hodnoty Škála. Při tom musíme mít na paměti, že čím bude větší stopa štětce, tím méně bude okraj stopy ostřejší.

Zvětšení.jpg4. Nyní začneme přejíždět stopou štětce hlavní objekt obrázku. Tím masku odkrýváme a tato oblast bude nedotčená. Pro přesnější výsledek si můžeme obrázek přiblížit - buď změnou hodnoty roletky ve spodní části obrázku nebo pomocí kláves + a -.

5. Pokud se nám něco nepovede , můžeme se vrátit o krok zpět nebo změnit barvu popředí/pozadí a tím pádem začneme naopak oblast opět zakrývat. Hotovo? Povedlo se? Výborně - nástroj Rychlá maska můžeme vypnout (stejně jako jsme jej zapnuli). Tím se nám maska převede na výběr.

6. Protože je aktivní výběr hlavního objektu, který má zůstat ostrý, musíme aktivnost obrátit. Použijeme příkaz Vybrat/Invertovat - nyní je aktivní pouze oblast pozadí a můžeme s ní začít pracovat.

7. K rozostření použijeme příkaz Filtry/Rozostření/Gaussovské rozostření. Hodnotu nastavte v obou směrech v závislosti na rozlišení obrázku (ale méně než 5 to asi nebude) a hlavně na vzhledu. Výsledek můžete pozorovat v okně náhledu filtru. Není dobré zadávat příliš vysoké hodnoty, obrázek pak může vypadat nepřirozeně... Volbu potvrdíme tlačítkem Budiž.

8. Pokud výsledek vypadá dobře, výběr zrušíme příkazem Vybrat/Vše.

Tipy:

Rozostření by mělo být plynulé směrem dozadu. Proto můžeme postup opakovat na menší ploše obrázku - v místech více vzdálených od objektivu. Dalším vylepšením, které může zlepšit přirozený vzhled obrázku je rozostření blízkého popředí. Podobné postupy dalších autorů naleznete například zde nebo  zde

Tento postup patří k těm jednodužším - přesvědčivějšího výsledku s možností nastavení voleb překrývání jednotlivých rozostřených ploch dosáhneme tím, že obrázek umístíme do vrstev a budeme pracovat s přiřazenými maskami jednotlivých vrstvev.

 
 

Barevně oddělené pozadí od popředí (hlavního objektu)

 Smyslem barevně odděleného pozadí je také zdůraznit hlavní objekt na snímku. Na místo jeho rozostření část snímku - pozadí - převedeme do odstínů šedi. Jak tedy barevně oddělit pozadí? Je to prosté a uvedu zde tři postupy - pro ty, kteří ještě neumí pracovat s vrstvami a pro ty, kteří jsou už o něco dále. Každý si jistě vybere ten svůj...

 

Barevné oddělení pozadí bez použití vrstev:

Postup je velmi podobný předchozímu návodu:

1. Nastavíme barvu popředí jako bílou (to jsou ty černé a bílé čtverečky v levém panelu - musíme kliknout na malou šipku, která leží poblíž).

2. Zapneme nástroj Rychlá maska kliknutím na malý červený čtvereček v levém spodním rohu nebo příkazem Vybrat/Přepnout Rychlou masku.

3. V levém panelu kliknutím aktivujeme nástroj Štětec, v okně tohoto nástroje klikneme na ikonu Stopa a vybereme vhodnou stopu štěce (měkkou nebo tvrdou) z řady Circle Fuzzy. Velikost stopy volíme s ohledem na rozlišení obrázku a také na plochu, kterou budeme maskovat. Stopu štětce (velikost) samozřejmě můžeme měnit změnou hodnoty Škála. Při tom musíme mít na paměti, že čím bude větší stopa štětce, tím méně bude okraj stopy ostřejší.

4. Nyní začneme přejíždět stopou štětce hlavní objekt obrázku, tím masku odkrýváme. Pro přesnější výsledek si můžeme obrázek přiblížit - buď změnou hodnoty roletky ve spodní části obrázku nebo pomocí kláves + a -.

5. Pokud se nám něco nepovede, můžeme se vrátit o krok zpět nebo změnit barvu popředí/pozadí a tím pádem začneme naopak oblast opět zakrývat. Hotovo? Povedlo se? Výborně - nástroj Rychlá maska můžeme vypnout (stejně jako jsme jej zapnuli). Tím se nám maska převede na výběr.

6. Pokud požadujeme převést do odstínů šedi pozadí, budeme pokračovat tímto bodem. Pokud chceme odbarvit hlavní objekt, tento bod přeskočíme. Protože je nyní aktivní výběr hlavního objektu, který má zůstat barevný, musíme aktivnost obrátit. Použijeme příkaz Vybrat/Invertovat - nyní je aktivní pouze oblast pozadí a můžeme s ní začít pracovat.

Odbarvit.jpg7. K odbarvení použijeme příkaz například Barvy/Odbarvit nebo Barvy/Odstín-sytost a pomocí jezdce Sytost snižujeme plynule nasycení barev. Volbu potvrdíme tlačítkem Budiž.

8. Na závěr výběr zrušíme příkazem Vybrat/Vše.

 

Barevné oddělení pozadí s použitím vrstev a masky vrstvy:

1. Obrázek duplikujeme příkazem Vrstva/Duplikovat vrstvu.

2. Horní aktivní vrstvu odbarvíme příkazem Barvy/Odbarvit.

3. Této černobílé vrstvě přiřadíme masku - na náhled vrstvy klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme příkaz Přidat masku vrstvy (vybereme volbu Bílá úplné krytí).

4. Nastavíme barvu popředí jako černou (to jsou ty černé a bílé čtverečky v levém panelu - musíme kliknout na malou šipku, která leží poblíž).

5. V levém panelu kliknutím aktivujeme nástroj Štětec, v okně tohoto nástroje klikneme na ikonu Stopa a vybereme vhodnou stopu štěce (měkkou nebo tvrdou) z řady Circle Fuzzy. Velikost stopy volíme s ohledem na rozlišení obrázku a také na plochu, kterou budeme maskovat. Stopu štětce (velikost) samozřejmě můžeme měnit změnou hodnoty Škála. Při tom musíme mít na paměti, že čím bude větší stopa štětce, tím méně bude okraj stopy ostřejší.

6. Stopou štětce upravujeme obrázek. Pro přesnější výsledek si můžeme obrázek přiblížit - buď změnou hodnoty roletky ve spodní části obrázku nebo pomocí kláves + a -.

7. Vrstvy sloučíme příkazem Vrstvy/Sloučit dolů - hotovo:-)

 

Barevné oddělení pozadí s použitím vrstev bez použití masky vrstvy:

Nebudu zde rozepisovat znovu celý postup do bodů, ale popíši, v čem spočívá tento postup.

Obrázek duplikujeme, odbarvíme a pomocí nástroje Guma odstraňujeme oblast vrchní vrstvy - vlastně se tedy progumovámáme (to je slovo ) , děláme vlastně díry do vrchní vrstvy a tím se zobrazuje spodní vrstva, která je vytvořena v odlišných barvách.

Úmyslně neuvádím, kterou vrstvu máte odbarvit a kterou gumovat - vyberte, co je výhodnější vzhledem k velikosti gumované plochy. Jen gumujte vždy tu, která je aktivní...

 

barevne-oddelene-pozadi.jpg

Barevně oddělené a rozostřené pozadí

 

Tipy na závěr:

Vrstvu nemusíme nutně pouze odbarvovat - můžeme použít v podstatě jakýkoliv filtr, který ovlivní barvy, např. Barvy / Obarvit, Barvy / Vyvážení barev apod. Fantazii se meze nekladou... V uvedených postupech je uveden nástroj Rychlá maska. K vytvoření výběru samozřejmě můžeme použít i další s nabízených nástrojů výběru. Okraje výběrů je vhodné poté rozostřit.

 

To by mělo, myslím, o výběrech stačit, jistě už je nyní zvládnete vytvořit sami. Příště se podíváme na to, jak je rozhýbat - bude to tedy transformace vrstev a výběrů, jak je rotovat, překlápět, škálovat, naklánět, posouvat atd...


 

Předchozí     Obsah     Následující

 

Návrat na hlavní stranu

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

velikos

(Jan Sýkora, 3. 12. 2013 19:50)

Dobrý den, potřeboval bych poradit, když v gimpu si vyberu nějaký výběr a zkopíruji to do druhého obrázku, jak ten výběr, který je už na jíném obrázku zmenšit/ zvětšit ?

Re: velikos

(autor, 4. 12. 2013 8:08)

Dobrý den,
výběr otevřete jako vrstvu (bude nad obrázkem). S tou pak můžete libovolně pracovat - zmenšit/zvětšit/škálovat/rotovat, zkrátka upravovat, jak Vás napadne :-) Pro změnu velikosti použijte příkaz Obrázek / Velikost obrázku, ale můžete také použít nástroj Škála. Až bude výběr správně "usazený", vrstvy sloučíte (můžete použít třeba jiný režim nebo snížit krytí - někdy se to hodí). Více podrobností naleznete v kapitole 15. - fotomontáže...
Hodně úspěchů, VM

super navody

(Kamila, 12. 12. 2010 22:09)

Moc dekuji za vase navody, moooc mi pomohly. Rozhodne u vas budu hledat dalsi. Diky :-)

Re: super navody

(autor, 13. 12. 2010 1:49)

Jsem rád, že se Vám návody líbí, díky! Hned jak zbyde trochu času, přidám další :-) Spoustu dalších návodů a postupů najdete v mé nové knížce "333 tipů a triků pro Gimp" - a teď jí můžete mít dokonce zadarmo - koukněte na soutěž na hlavní straně...
Přeji mnoho úspěchů! V. :-)

Re: Re: super navody

(Katsu, 15. 4. 2012 16:02)

Tu knížku jsem si koupila předevčírem a moc se mi líbí. Akorát v ní mohlo být víc obrázkových postupů, ale to by byla o moc tlustější a dražší.

Re: Re: Re: super navody

(autor, 16. 4. 2012 8:36)

Dobrý den,
díky za pochvalu :-) je to tak, rozsah knížky je dán předem (je to dáno technlogií výroby) s ohledem na co nejlepší možnou cenu. Pokud bychom chtěli přidat ještě další obrázky, bylo by to na úkor textu nebo by se musela celá knížka rozšířit, což by ji opravdu poměrně prodražilo...
Ještě jednou děkuji a přeji mnoho úspěšné tvorby!
V. :-)