Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. Gimp - vrstvy,kanály,cesty,prolínání vstev - popis funkcí a jejich použití

7. 11. 2009

 

9. Gimp - vrstvy, kanály, cesty, prolínání vrstev - popis funkcí a jejich použití

 

Co jsou to vrstvy?

Možnost vrstvení neboli skládání jednotlivých obrázků či jejich částí na sebe, řadí Gimp mezi špičku v pomyslném žebříčku editorů. Možností využití této funkce, počet vzájemných kombinací spolu s možností vykrývání a zprůhleďnování vrstev je tolik, že prakticky není možné je jednoduše popsat a jediné omezení v tvorbě je to, že uživateli dojde fantazie... Proto nalézáme nespočet různých tutoriálů, postupů na vytvoření toho či onoho a po jejich prostudování si řekneme další AHA :-) a počet kombinací s tím, co už známe se znovu násobí... Proto bych doporučoval si základní pravidla a postupy opsat, budou se hodit při další práci.

Vrstvy a jejich krytí

Vrstvy si můžeme představit např. takto: položíme na stůl fotografii - to je spodní vrstva. Na ní položíme další fotografii (a nebo znovu tu samou) - tato druhá fotografie ale nebude vytištěna na papíru, ale na folii. A na ní můžeme položit další a další ,,foliové" fotografie nebo jen prázdnou folii. Těmto jednotlivým fotografiím říkáme vrstvy.

Každá fotografie má takový kouzelný vypínač, označený symbolem oka - a s tímto okem můžete zapínat či vypínat viditelnost každé fotografie a to tak, že vidíte vždy jen tu, která je nahoře. Budete-li tedy vypínat viditelnost oněch vrstev postupně odshora dolů, postupně si prohlédnete všechny vrstvy v tomto balíčku, až dojdete k té spodní.

A teď si představte, že u každé vrstvy zvlášť můžete nastavovat plynule její průhlednost - říká se tomu krytí. Toto krytí je nastavitelné plynule v rozsahu 0 - 100%. Prakticky tedy každou fotografii můžete libovolně zprůhlednit - proto je lépe si vrstvy představovat jako průhledné folie. Takže, např. nastavíme-li u vrchní vrstvy krytí na hodnotu 50 (myslí se tím 50%), bude průhledná na půl a tím pádem skrze ní uvidíme spodnější vrstvu také na 50%.

Aktivní vrstva

Aby Gimp věděl, s kterou vrstvou vlastně chceme něco udělat, je třeba ji označit - tato vrstva je pak v okně vrstev zvýrazněna modrým pruhem. Samozřejmě můžeme mít aktivní vždy pouze jednu vrstvu - jsou to přece jen samostatné fotografie, i když jsou vyskládané na sobě.

Prolínání vrstev

A nyní přijde teprve to hlavní kouzlo - prolínání vrstev. O co jde? Jednotlivé vrstvy, které leží na sobě, můžeme sloučit postupně dohromady, a to ve vybraném Režimu. Oněch Režimů je na výběr celkem 21 a každý z nich je nějakým způsobem odlišný - slučuje např. tak, že ovlivňuje barvy nebo jas nebo působí jen na některé barvy. Zkrátka sloučením vrstev ve správném Režimu a míry Krytí dosáhneme fantastických a jinak nedosažitelných efektů a výsledků...

Ještě nutno dodat, že navíc lze: měnit pořadí vrstev, tak jak na sobě leží, vrstvy se dají duplikovat - udělat z jedné dvě,  mazat, přidávat nové prázdné, vytvářet na nich masky, tzn.částečně je zakrývat proti působení filtrů, vzájemně je mezi sebou posouvat, naklánět....  těch možností a kombinací je opravdu snad nekonečně...

 

Doufám, že jsem princip vrstev vysvětlil nějak pochopitelně a tak si nyní popíšeme pravý panel - Vrstvy,kanály,cesty ( dále jen V,K,C )

 

ObrazekZáložka Vrstvy

 

Na ilustračním obrázku vidíme výchozí stav okna - vlevo nahoře jsou 4 záložky - zleva vrstvy, následují záložky kanály, cesty a historie.

Režim - rozbalením této roletky se objeví nabídka Režimů, v jakých budeme vrstvy slučovat ( viz obr.výběr režimů níže )

Krytí - plynule nastavitelná hodnota 0 - 100% udává, na kolik % se bude vrstva překrývat z vrstvou pod ní, jakou měrou bude režim působit.

Zamknout - zaškrtnutím uzamyká alfa kanál (průhlednost) - při úpravách budou ignorovány oblasti s průhledností

Okno s vrstvami - zde vidíme počet vrstev nad sebou a jejich pořadí (na ilustr.obr. je jen jedna vrstva - Pozadí, je tedy otevřen pouze jeden obrázek)

Oko - vlevo v řádku vrstvy je zobrazen symbol oka - kliknutím na Oko určujeme viditelnost / neviditelnost vrstvy.

Modrý pruh - každá vrstva je podložena pruhem. Tento pruh určuje aktivnost vrstvy v seznamu - na které vrstvě chceme pracovat, na ten pruh klikneme - zmodrá a zaktivní se. Aktivní vrstva může být pouze jedna. Aktivnost a Oko spolu vzájemně nesouvisí.

Bílý rámeček - okolo náhledu v řádce vrstvy je vidět bílý rámeček. Ke každé vstvě lze totiž ještě pravým tl. myši vytvořit masku vrstvy, jejíž náhled se objeví v onom řádku vedle. Kliknutím na náhledy pak určujeme aktivnost buď obrázku nebo masky. Ta aktivní je ohraničena právě bílým rámečkem.

Přesun vrstev (přetažením obrázku) - kliknutím na nějakou vrstvu V OKNĚ OBRÁZKU (nikoliv v tomto okně!) se vybraná vrstva automaticky aktivuje - za stálého držení táhneme myší na požadovanou pozici do okna V,K,C.

Symbol řetězu - potřebujeme-li přesouvat dvě vrstvy najednou spolu, spojíme je symbolem řetězu, kliknutím vedle náhledu.

ObrazekSpodní lišta okna - symboly a jejich funkce (zleva):

Vytvořit novou vrstvu (symbol čistého listu) - přidá do seznamu novou vrstvu. V novém okně je možné vrstvu: pojmenovat, změnit velikost (jinak bude velikost určena podle největší z nich), určit Typ vyplnění vrstvy - bude vyplněna barvou Popředí / Pozadí (to jsou ony dvě černé a bílé kostičky v levém panelu - těm lze kliknutím změnit barvu), nebo bude nová vrstva bílá či průhledná.

Šipka nahoru - posune označenou aktivní vrstvu o řádek výš.

Šipka dolů - posune označenou aktivní vrstvu o řádek níž.

Duplikovat vrstvu - (na obr. zaškrtnuto) - vytvoří kopii aktivní vrstvy. V seznamu se objeví s přidaným slovem kopie v názvu vrstvy.

Kotva - kliknutím na tento symbol ukotvujeme plovoucí vrstvu. Symbol je aktivní až po jejím vytvoření. Co je plovoucí vrstva si povíme v některém dalším díle.

Popelnice - význam tohoto posledního symbolu je jasný - smazat aktivovanou vrstvu.

 

ObrazekVýběr režimů:

Při vzájemném prolínání vrstev je možný výběr z 21 režimů. Každý z nich má svoji specifickou vlastnost. Je obtížné popisovat výčet všech vlastností každého režimu, z počátku se budete stejně řídit jednotlivými tutoriály, které už někdo vymyslel, takže alespoň stručný popis k pochopení principu:

Normální - pracuje pouze s průhledností - pokud horní vrstvě snížíme krytí nebo přidáme např. přechodem průhlednost, bude přes ní vidět spodní vrstva. Ve starších verzích Gimpu by toto nefungovalo - při vzájemném otočení pořadí vrstev - spodní vrstva Pozadí průhlednost (tzv.alfa kanál) neobsahovala a bylo nutno ji přidávat. Tento režim neovlivňuje barvy.

Rozpouštění - způsobuje zrnění, podobné sněžení. Jasné a syté barvy zůstanou zachovány.

Násobení - každá barva ve spodní vrstvě je vynásobena barvou ve vrchní vrstvě, přičemž ale černá zůstává stále černou a bílá podkladovou barvu neovlivňuje. Celý obrázek ztmavne.

Dělení - je pravý opak režimu Násobení - bílá barva podkladu zůstane neovlivněna, černá zesvětlí. Obrázek celkově zesvětlí.

Závoj - dříve také Obraz - bílá barva plně kryje spodní vrstvu, černá zde nehraje roli. Ostatní barvy se chovají a skládají do výsledné barvy podle barevného modelu RGB.

Překrytí - středně šedá je jakoby průhledná, všechny světla a stíny značně prostoupí - kombinuje režimy Násobení  a Závoj. Výsledkem bývají velmi syté až křiklavé barvy.

Zesvětlování - zjasňuje podkladovou barvu ve všech barevných kanálech, přičemž černou neovlivňuje. Obrázek celkově projasňuje.

Ztmavení - naopak - ve všech barevných kanálech ztmavuje podkladovou barvu, neovlivňuje bílou. Obrázek celkově výrazně ztmaví.

Tvrdé světlo (dříve také Ostré světlo) - kombinuje režim Násobení a Závoj v závislosti na hodnotách barev vrstvy vůči šedé.

Měkké světlo (dříve také Mírné světlo) - pokud jsou barvy světlejší než stredně šedá, jsou barvy zesvětleny. Pokud jsou tmavší, budou naopak ještě ztmaveny. Celkově obrázek zjemňuje a dodává světlům měkkost.

Extrakce zrnitosti - vytahuje ze snímku  zrnitost. Dá se použít např. na opravu starých fotografií.

Sloučení zrnitosti - zdůrazňuje a přidá snímku další zrnitost. Hodí se např. pro výrobu imitace staré fotografie nebo snímky, které mají zdůraznit svou zrnitostí pocitovou náladu.

Odlišnost - v tomto režimu se barvy od sebe odečítají - tmavý pixel zesvětlá, světlý ztmavne. Pracuje ale v oddělených kanálech, takže výsledek nemusí být tak jednoznačný, jak by se mohlo zdát.

Součet - barvy se v tomto režimu sčítají. Snímek zesvětluje a snižuje kontrast. V tomto režimu nezáleží na pořadí vrstev.

Rozdíl - naopak, barvy se odečítají - odečítají se barvy aktivní vrstvy od barev vrstvy pod ní. Celkově obrázek trochu ztmavuje.

Pouze ztmavení - barvy ztmavuje - podle toho, v které z dvou prolínaných vrstev jsou tmavší - tu přebírá a ta bude pak výsledná. Obrázek tedy celkově ztmavuje.

Pouze zesvětlení - přesný opak předchozího - vybere světlejší barvy z obou vrstev, a určí ji jako výslednou. Obrázek zesvětluje.

Odstín - použije odstín aktivní vrstvy a smíchá ho ze světlostí a sytostí základní barvy. Výsledek je ovlivněný pouze odstínem.

Sytost - použije sytost aktivní vrstvy a smíchá ho ze světlostí a odstínem základní barvy. Výsledek je ovlivněný sytostí.

Barva - použije jas spodní vrstvy a smíchá ho ze světlostí a sytostí aktivní barvy. Tímto způsobem lze úspěšně kolorovat snímky.

Jas - použije jas aktivní vrstvy a smíchá ho ze světlostí a odstínem základní barvy. Opak režimu Barva.

 

Jak otevřít obrázek, duplikovat jej, vytvořit novou vrstvu, sloučit vrstvy už víme, ještě zbývá dodat důležitou informaci o tom, jak k jednomu obrázku přidat další, tedy:

Jak otevřít obrázek jako další vrstvu?

Máme otevřený nějaký obrázek (vrstva Pozadí ) a potřebujeme na něj položit další. Provedeme to okně obrázku v menu: Soubor / Otevřít jako vrstvy. V novém okně se zobrazí seznam všech obrázků v naposledy otevřeném adresáři, v pravé části okna pak jeho náhled (pokud se nevytvoří automaticky - klikněte na tl. Náhled), vybereme si požadovaný obrázek a klikneme na tl. Otevřít. V okně V,K,C se nám objeví jako další vrstva a můžeme s ní pracovat...

 

Záložka Kanály

ObrazekZáložka Kanály je druhá zleva.V okně obrázku ukazuje kanály barev RGB (červená, zelená, modrá).  Aktivováním Oka je možné si obrázek v jednotlivých barevných kanálech prohlédnout, ale nemůžeme je ovlivňovat. V černobílých náhledech jednotlivých kanálů znamená: černá = 100% zastoupení příslušné barvy, bílá = 0%. Kanály ovlivňují celý obrázek, na rozdíl od vrstev, ale lze pracovat na více kanálech najednou - poklepem se aktivují / deaktivují. Můžeme na ně použít jakýkoliv efekt, ale pouze takový, který ovlivňuje stupnici šedé - tedy od bílé po černou. Kanály je výhodné použít pro uložení složitých výběrů a jejich editaci, volbou Výběr / Uložit do kanálu. Vytvořením nového kanálu a přepnutím zpět na záložku Vrstvy můžeme nástrojem Štětec pracovat s průhledností, kdy bílá odkrývá a černá zakrývá. Nesmíte ale označit vrstvu - kreslili byste místo toho barvou do obrázku.

Čtvrtým typem je Alfa kanál - kanál průhlednosti. Obsahuje hodnoty průhlednosti, pokud jej vrstva obsahuje. Základní vrstva Pozadí jej nemá, ale její duplikace už ano, stejně tak jako každá další vrstva. Můžeme si do něj ukládat výběry.

Základní nabídka pro práci s kanály se zobrazí po najetí kurzoru myši na symboly ve spodní části okna. Zleva:

Upravit... - upravuje atributy kanálu

Nový kanál - vytvoří nový kanál

Šipka nahoru / dolů - posunuje kanál vybraným směrem

Duplikovat - vytvoří kopii vybraného kanálu

Nahradit výběr - práce dle vybraných hodnot

Smazat - odstraní vybraný kanál

 

Záložka Cesty - práce s funkcí Cesty ještě doplním

 

Záložka Historie - práce s historií projektu

ObrazekPo kliknutí na poslední záložku se nám zobrazí seznam celé historie, tzn. veškeré funkce a práce, které jsme dosud na projektu vytvořili. Ve spodní části okna je nabídka v symbolech:

Šipka vlevo - vrací poslední operaci

Šipka vpravo - znovu provede poslední vrácenou operaci

Štětec - odstraní veškeré operace, které jsou v historii zobrazeny

Důležité !!! - použití funkce vyčištění je velice výhodné, pokud náš počítač nemá dostatek operační paměti, týká se to zejména starších počítačů. Kliknutím na symbol štětce se otevře nové okno, které informuje, kolik paměti se uvolní. To je důležité při práci na velkých projektech - z vlastní zkušenosti mohu říct, že se projekt někdy rozroste v řádech GB. Tato velikost musí být v operační paměti počítače VOLNÁ, (to co zbylo po operačním systému), při jejím nedostatku je použit odkládací prostor na pevném disku, což vede ke zpomalení programu a zvyšuje riziko pádu programu. Ale POZOR!!! Pokud vyčistíme tuto historii změn, nebude možné se již vrátit zpět! Znovu zdůrazňuji - rozpracovaný projekt si pro jistotu ukládejte do formátu Gimpu - XCF.

Pozn. řešení při nedostatku operační paměti  je také možné změnou nastavení programu: V levém panelu - Soubor / Předvolby / Prostředí - zvláště změnou volby Velikost vyrovnávací paměti dlaždic.

 

Sloučení vrstev:

Vytvořené vrstvy je třeba na závěr sloučit do jedné - do výsledného obrázku. Můžeme použít funkce:

Vrstva / Sloučit dolů - sloučí vrstvu s vrstvou pod ní - sloučí pouze dvě vrstvy

Obrázek / Sloučit všechny viditelné vrstvy - sloučí všechny vrsvty, které jsou v okně V,K,C a které mají zároveň zapnutou viditelnost (viditelný symbol oka). V novém okně si vybereme, jakým způsobem se má slučovat při rozdílných velikostech vrstev.

Obrázek / Sploštit obrázek - sloučí všechny vrsvty

Vrstvy budou sloučeny vždy směrem dolů.

 

 Vytvoření nové vrstvy:

nova-vrstva.jpgNovou vrstvu vytvoříme kliknutím na ikonu listu Vytvořit vrstvu. V okně Nová vrstva zadáme požadované hodnoty vrstvy:

- Jméno vrstvy - vrstvu je dobré si pojmenovat, pokud jich bude ve stohu víc, budem se v nich lépe orientovat

- Šířka a Výška - rozměry vrstvy jsou převzaté, zde můžeme určit svoje vlastní

- Typ vyplňování - vrstvu můžeme vyplnit barvou nebo průhledností

 

 Přejmenování vrstvy:

Pokud máme ve stohu mnoho vrstev a začínáme se v nich ztrácet, je dobré si je přejmenovat. Klikneme pravým tlačítkem a vybereme Upravit atributy vrstvy. V novém okně Vlastnosti vrstvy ji pak přejmenujeme a potvrdíme tlačítkem Budiž.

 

 Vytvoření kopie vrstvy (duplikace):

kopie-vrstvy.jpgVrstvě můžeme přidat její kopii - duplikovat vrstvu. Klikneme na tlačítko dvojitého rámečku Vytvořit a přidat do obrázku kopii vrstvy. Tato kopie se vytvoří ve stohu nad původní vrstvou, bude mít stejné jméno, ale přidanou koncovku kopie.

 

Viditelnost vrstvy:

ikona-oko.jpgVrstvě můžeme vypnout nebo zapnout její viditelnost. Viditelnost vypneme kliknutím na ikonu oka v řádce vrstvy a oko zmizí. Viditelnost zapneme opětovným kliknutím do místa, kde má být oko. Tímto způsobem můžeme označit libovolný počet vrstev. POZOR! Viditelnost vrstvy nesouvisí s aktivností vrstvy!

 

Aktivnost vrstvy:

aktivnost-vrstvy.jpgVrstvě můžeme vypnout nebo zapnout její aktivnost. Aktivní vrstava je vždy pouze jedna! Je to ta, která je zvýrazněna ve stohu vrstev modrým pruhem. Pracovat tedy můžeme pouze na té vrstvě, kterou ve stohu takto označíme, ta bude aktivní. POZOR! Aktivnost vrstvy nesouvisí s její viditelností!

 

Změna pořadí vrstev:

zmena-poradi.jpgVrstvu můžeme ve stohu posunout nahoru nebo dolů. Klikneme na vrstvu, které chceme změnit pořadí, tím se stane vrstva aktivní a poté klikneme na ikonu šipky ve směru požadovaného posunu. Pokud zároveň podržíme stisknutou klávesu Shift, vrstva se posune ve stohu ne o jednu pozici, ale zcela nahoru nebo dolů.

 

Změna pořadí dvou vrstev současně:

zmena-poradi-dvou-vrstev.jpgVe stohu vrstev můžeme posunout nahoru nebo dolů dvě vrstvy současně se zachováním pořadí této dvojice. Klikneme do oblasti modrého pruhu vrstvy, která se nachází mezi jejím náhledem a ikonou oka. V tomto místě se zobrazí symbol řetězu. Stejným způsobem označte také druhou vrstvu. Od tohoto okamžiku jsou obě vrstvy svázány. Klikneme na šipku nahoru nebo dolů a tím dvojici posuneme.

 

 

 

Odstranění vrstvy:

odstraneni-vrstvy.jpgVrstvu, které se chceme zbavit, musíme označit, (aktivovat) a poté ji odstraníme kliknutím na symbol koše.

 

Prakticky všechny kroky lze vrátit použitím příkazu Upravit / Vrátit. I tento krok lze vrátit příkazem Upravit / Znovu.

 

 

Ti, kdo čtete seriál od začátku, byste už měli umět např. otevřít obrázek, přidat mu novou, průhlednou vrstvu a do této vrstvy třeba něco štětcem ve více barvách namalovat, případně na ní aplikovat nějaký přechod. Můžete si vyzkoušet tyto dvě vrstvy prolnout ve všech režimech, aby bylo vidět, jak na sebe vzájemně barvy obou vrstev působí.

.

Pěkně vytvořená stránka o vzájemném působení barev při různých režimech prolínání je např. v odkazu  zde:

 Stránku o kanálech od stejného autora naleznete v odkazu:  zde

 

Tolik o okně V,K,C a příště se podíváme na výběry, masku výběru a rychlou masku.

 

Předchozí      Obsah       Následující

 

Zpět na hlavní stranu

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Uzamčení alfa kanálu?

(Dušan Polanský, 20. 10. 2012 8:22)

Mohl byste do návodu doplnit, jak se to projeví? Nevím, co si má0m pod tím představit. Jinak píšete jasně a přehledně. Což není jev až tak běžný.

Re: Uzamčení alfa kanálu?

(autor, 22. 10. 2012 23:57)

Dobrý den,
uzamčení alfa kanálu umožňuje při úpravách ignorovat oblasti, které obsahují průhlednost. Jinými slovy - prováděné úpravy se nebudou této oblasti týkat. Pokud ale alfa kanál uzamknete, může se stát, že některé filtry, které s průhledností pracují, nebudou funkční. Do návodu tuto informaci také doplním.

Přeji hezký den a mnoho úspěchů,
Vlastimil Modr

Reakce na příspěvek Golfina

(Vlasta (autor), 28. 12. 2009 18:23)

Dík za pochvalu!Všechny díly píšu z hlavy,ale používám při tom poznámky ze sešitů,co jsem si zapsal za ty léta s Gimpem - posbírané z webu nebo později z vlastní zkušenosti.Na závěr,před zvěřejněním,hledám na webu návody na dané téma dílu,a případně příspěvek doplním,pokud jsem na něco zapomněl...Jde o to,že spoustu úkonů dělám automaticky a pak mi něco může vypadnout.
P.S. Gratuluji k zrcadlu,jsem taky pro Nikon. Vracím se zpátky k této značce - vyhlídnutý mám Nikon D90 ( i když mě docela fascinuje Sigma SD15,ale ještě pořád není v prodeji,takže..? ) Jinak - máš hezký webovky. V. :-)

Pochvala

(Golfino, 28. 12. 2009 17:32)

Jestli jsi ten text nezkopiroval a opravdu ho napsal tak to je pěkný kus dobře udělané práce. Čaw Golfino

www.golfino.ic.cz