Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. Gimp - úpravy,korekce barev a jasu,úrovně,křivky,histogram,vyvážení bílé

12. 11. 2009

 

4. Gimp - úpravy,korekce barev, jasu,histogram,úrovně,křivky,histogram,vyvážení bílé

 

   V tomto díle se budeme věnovat základním korekcím barev a jasu, podíváme se na histogram a ukážeme si, jak s ním pracovat.

 

Barevné korekce je možné udělat buďto pomocí automatických funkcí, nebo ručně při současném sledování změn v histogramu.

Obrazek

 Nabídku pro korekce barev nalezneme v menu otevřeného obrázku Barvy ( může být v jiném menu dle verze Gimpu)


Automatické funkce -

Barvy/Automaticky/Eqalizovat - tato funkce by měla automaticky rozložit barvy v celém rozsahu. S touto funkcí pracujte opatrně, většinou změní barevnou informaci snímku tak, že je výsledek fantastický - ale zkreslený a nepoužitelný. Pro základní korekce je nevhodná, ale stojí rozhodně za vyzkoušení.

 Barvy/Automaticky/Vyvážení bílé - provede automatickou korekci vyvážení bílé barvy, někdy drasticky mění barevné ladění bez možnosti kontroly.

Barvy/Automaticky/Normalizovat - upraví rovnoměrně celý obrázek tak, aby nejtmavší části byly nejtmavší a nejsvětlejší byly nejsvětlejší. Nevýhodou této funkce je, že stačí jediný pixel černé nebo bílé, a celý obrázek je zkreslený  - tedy znehodnocený.

Barvy/Automaticky/Roztáhnout HSV - roztáhne hodnoty na největší možný rozsah

Barvy/Automaticky/Roztáhnout kontrast - roztáhne kontrast na maximální možný rozsah. Všechny kanály se natahují stejně, takže barvy nijak nemění. Čím méně se histogram změnil, tím lepší byla expozice. Je jemný, zlepšuje obraz před tiskem.

Barvy/Automaticky/Vylepšit barvy - roztáhne sytost barev na maximální možný rozsah, aniž ovlivní odstín. Funguje v RGB a indexovaných barvách, nikoliv v odstínech šedi.

 

Obrazek
Manuální korekce -

Následujíci nástroje pro korekci barev slouží k manuální, tedy mnohem přesnější korekci barev a jasů. Při jednotlivých úpravách sledujeme zároveň histogram obrázku, což je velmi důležité. Používat budeme hlavně tyto dva nejdůležitější nástroje:

Nástroj Úrovně

Obrazek

 Barvy/Úrovně - na histogramu obrázku je vidět rozložení jasů. Ideálně by měl histogram pokrývat celý rozsah - od černé 0 až po bílou 255. Histogram si tedy prohlédneme: je-li stlačen doleva, tedy je posunutý vlevo - snímek je podexponován. Je-li histogram posunutý  vpravo - je snímek přeexponován. Pokud se pravý horní roh opírá o pravou stěnu okénka, bude to znamenat jediné - nepříjemné přepaly. U nižší cenové třídy fotoaparátů se také často můžem setkat s tím, že se histogram do jeho okénka jaksi nevešel. To značí překročení dynamického rozsahu senzoru.

Histogram raděj sledujme už při fotografování - vyvarujeme se tak zbytečných oprav snímku.

 

Vyrovnání histogramu: chybný histogram opravíme pomocí tohoto nástroje takto: krajní posuvníky posuneme na začátek a konec histogramu.

Obrazek

Chybí zastoupení černé/tmavých odstínů - posuneme levý jezdec Vstupních úrovní (těsně pod histogramem) vpravo směrem k začátku grafu histogramu.

Chybí zastoupení bílé/světlých odstínů - posuneme pravý jezdec doleva směrem ke konci grafu.

Celkové ztmavení/zesvětlení  - provedeme pomocí gama korekcí, posunutím prostředního jezdce směrem vpravo nebo vlevo. Má být uprostřed nich, dolaďujeme jím tonalitu. Můžeme zkusit i automaticky, ale málokdy se ,,trefí" do vyvážení bílé. Vrátit se lze tlačítkem Obnovit.

Obrazek

Pod těmito jezdci také nalezneme pipety/kapátka. Levé kapátko slouží k určení absolutní černé 0. Klepnutím do obrázku určíme tuto barvu jako výchozí, tzn. který bod obrázku bude tedy absolutně černý. Stejným způsobem určíme naopak bílou barvu 255, nebo prostřední šedou. Nejvíc použitelná je hlavně bílá (255) - pokud je na scéně, opraví vyvážení bílé.

Pozor na přílišné stlačení histogramu - dojde pak ke slití odstínů, tedy ke ztrátě kresby!

Ve spodní části okna Úrovně nalezneme také tlačítko Automaticky - to slouží k automatické opravě úrovní. Natahuje každý kanál na doraz - ale mění barvy .Můžeme jej vyzkoušet a porovnat je třeba s vlastním nastavením. Pokud se dostaneme do problému s nastavením, není nic snazšího, než stisknout tlačítko Obnovit - veškeré nastavení se zruší a navrátí se do původního stavu.

Tímto způsobem jsme upravovali rozložení jasového kanálu. Nástroj Úrovně však nabízí ještě možnost korekce jednotlivých oddělených barevných kanálů R,G,B - červený, zelený a modrý. Jednotlivé barevné kanály lze v histogramu zobrazit a nastavit rozbalením roletky Kanál, která je umístěna v horní části vlevo. Postup úprav i obnovení je shodný s nastavováním u jasů. Po dokončení práce stiskneme tlačítko Budiž.

 

Zobrazení histogramu,statistiku a dalších hodnoty obrázku nalezneme v menu Dialogy/Histogram. Možnosti této funkce můžeme využít nejen na celém obrázku, ale i při vytvořeném výběru.

 

 

Vyvážení  bílé

Ideální situace je samozřejmě při fotografování doRAWu. Pak lze vyvážení bílé realizovat stejně jako v našem fotoaparátu před pořízením snímku. Ale i v jiném formátu si musíme umět poradit..

Jak již bylo řečeno, bílou určíme pravým kapátkem nástroje Úrovně. Problémem ale je, že vlastně nevíme, kde se bílá na obrázku nachází a pokud vůbec....

 

Vyvážení  bílé pomocí nástroje práh

Tento návod je pro pokročilejší, pro tento postup je nutná znalost práce s vrstvami... Využíváme zde principu funkce Práh, která pracuje pouze s černou a bílou barvou a dokáže přesně ohraničit oblast výběru.

1. Duplikujeme vrstvu obrázku a vrstvě Pozadí vypneme viditelnost. Vizuelně nejsvětlejší oblast si můžeme zvětšit.

2. V této aktivní vrstvě spustíme nástroj Práh ( menu Barvy / Práh ). Pomocí posuvníků co nejvíce zúžíme hledanou oblast. Budiž

3. Pomocí Kouzelné hůlky vytvoříme výběr oblasti.

4. Vzájemně přepneme aktivnost i viditelnost vrstev - výběr nám ukazuje hledanou oblast...

5. Nyní stačí nad tuto oblast najet myší, výběr zrušit - CTRL+A a tam klepnout kapátko pro určení bílé barvy nástroje Úrovně.

 

Vyvážení  bílé pomocí nástroje Vyvážení barev

Další možností, jak změnit barevný nádech snímku je použití nástroje Vyvážení barev. Nalezneme jej v menu Barvy / Vyvážení barev. Dialogové okno můžeme nechat ve výchozím nastavení. Posunem jednotlivých jezdců měníme celkový barevný nádech snímku. Záleží na barvě světla při expozici - nelze napsat konkrétní postup. Je třeba posoudit, kam je snímek barevně posunut a jezdci nástroje pak zkoušet tento posun korigovat. Provedený zásah vidíme ihned na snímku, můžeme zkoušet různé varianty - kdykoliv lze obrázek vrátit do výchozího stavu volbou Obnovit.

 

 Vyvážení  bílé pomocí zásuvného pluginu

Další možností je instalace pluginu pro vyvážení bílé barvy - color-wb-balance . Stáhnout si jej můžete ze stránky:  zde

Jak plugin do Gimpu instalovat

Obecně lze říct, že pokud je plugin pro Gimp určený (stažený ze stránek pluginů Gimpu) , nebude problém. Pro windows jsou trochu jiné - proto pozor na to, pro jaký OS je určen. Většinu pluginů prostě jen zkopírujete do adresáře Gimpu, určeného pro moduly. Tyto adresáře jsou dva: jeden je pro všechny uživatele Gimpu -  standartně:  C:\ Program Files \ GIMP-2.0 \ lib \ gimp \2. aktualni verze \ plug-ins   a druhý adresář,  pro určeného uživatele je   C:\ Documents and Setting \ akt.verze \ gimp 2.x \ plug-ins . Po zkopírování je nutné Gimp  znovu zavřít / otevřít.  Na internetu ale naleznete i pluginy , určené pro Photoshop či jiné programy - některé v Gimpu také normálně fungují. Před těmito pokusy si ale raděj nejdříve přečtěte kapitolu 10. Scripting o možných problémech - odkaz je:  zde

 

Další články o nástroji Úrovně a o histogramu naleznete např. zde nebo  zde.

 Vyvážení bílé pomocí funkce Úrovně naleznete také v odkazu: zde

 

 

Nástroj Křivky

Obrazek

 Nástroj Barvy/Křivky je už je trochu ,,vyšší dívčí" , ale ten, kdo s ním dokáže správně pracovat (používají ho hlavně profesionálové) s ním dokáže mistrovské kousky. Narozdíl od Úrovní lze přesněji určit/zůžit rozsah úprav barevné složky a nevlivňovat při tom tolik jasovou složku.

Osa X znamená vstupní hodnoty, osa Y je pak výstup. Vlastní úprava se provádí posunováním a tvarováním křivky v okně diagramu. V levém dolním rohu ovlivňujeme oblast stínů, ve střední části oblast polostínů a v opačném, pravém horním rohu ovlivňujeme světla. Na křivce jsou ve výchozím stavu pouze dva body, ale na křivku lze kliknutím umísťovat další body a křivku tak tvarovat dle potřeby. Nejčastější základní tvar je jakási hokejka nebo tvar písmene ,,S" , ale vytváří se např. také písmeno ,,M" . S křivkou je opravdu nutné se naučit pracovat, pro začátek si můžeme zkoušet pohybovat základními body a pochopit tak princip tohoto nástroje.

V levém horním rohu, v roletce, nastavujeme, který kanál budeme upravovat - jasový nebo některý z barevných. V opačném rohu nalezneme volbu Typ křivky. Výchozí volba je Plynulá, přepnout můžeme na typ Volná ruka. V tom případě se změní kurzor myši z křížku na tužku, se kterou si můžeme namalovat vlastní tvar křivky. Přepnutím na výchozí volbu Plynulá se objeví na křivce body, se kterými můžeme případně dále pracovat.

Tolik k základním informacím. Další článek o tomto nástroji naleznete např.na stránkách  zde. Podrobně se o práci s tímto nástrojem zabývají jiné stránky pro pokročilé.

 

 

Nyní se ale ještě vrátíme do menu Barvy, k další nabídkám:

ObrazekVyvážení barev - tato funkce ovlivňuje úrovně barev, a to posunem v rozsahu Azurová - Červená, Purpurová - Zelená a Žlutá - Modrá posunováním jezdců u jednotlivých pásem. V horní části okna vybíráme rozsah ovlivnění: výchozí nastavení je samozřejmě Střední tony, Stíny dále pak můžeme působit na nebo Světla. Volba Zachovat světlost ovlivňuje možnost zachování hodnot jasové složky. Používá se i k možnosti vyvážení bílé.

 

 

 

 

ObrazekOdstín/sytost - umožňuje upravovat v obrázku jednotlivé barevné složky, ale není určen k jejich korekci, ale ke změně barev. Měnit můžeme ve volbě Odstín - mění celkový nádech, odstín fotografie. Tažením jezdce pozorujeme ovlivnění jednotlivých barev. Světlost - ovlivňuje vzájemně tony a sytost. Volba Sytost - ovlivňuje nasycení barvy. Vyšší hodnota znamená užší rozsah. V horní části okna pak můžeme výchozí volbu Hlavní, změnit kliknutím k barvě, kterou chceme ovlivňovat nejvíc (primárně). Volby a nastavení se dá samozřejmě nastavit na výchozí kliknutím na Obnovit.

 

 

 

ObrazekObarvit -tento nástroj umožňuje dát obrázku také barevný nádech, ale tak, že celý obrázek bude mít nádech jedné barvy. Tuto barvu určujeme posuvníkem Odstín v rozsahu kruhu 0 - 360, přičemž počátek 0 a konec 360 je totožný. Další volbou zvoleného nádechu je jeho Sytost a Světlost.

 

 

ObrazekJas - Kontrast - touto funkcí se nebudu zabývat, protože ji nedoporučuji  používat... Nicméně je tam, můžeme jí obrázek třeba zesvětlit...

 

 

 

Z běžných úprav obrázku je to vše, ale pro úplnost si vysvětlíme zbylé fuknce z tohoto menu:

 

ObrazekPráh - redukuje obrázek pouze pomocí dvou barev - absolutní černé a bílé v závislosti na nastavení prahu. Používá se např. pro vytvoření výběru, oddělení složitého tvaru popředí (vlasy, vodotrysk) od pozadí snímku. Je výborným pomocníkem při práci s vyvážením bílé. Práh se nastavuje dvěma posuvníky nebo lze zkusit možnost volby Automaticky.

 

 

 

 

ObrazekPosterizace - tato funkce pouze snižuje počet barev. Používá se při tvorbě obrázku s indexovými barvami.

 

 

 

ObrazekOdbarvit - převede obrázek do odstínů šedi.Tuto funkci bych nedoporučoval, jsou lepší možnosti

 

 

 

 

 

 

Tolik k základním úpravám obrázku. Obdobné články k tomuto tématu naleznete např. zde a pokračování zdezde  a  zde . Postup na jednoduché vylepšení obrázku naleznete na stránkách zde.

 

 

V příštím díle se podíváme na červené oči a výběr kruhových oblastí

 

 

<  Předchozí        Obsah        Následující >

 

 Zpět na hlavní stranu

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář